Mjukpapper

SCA är en globalt ledande aktör inom mjukpapper och tillverkar och säljer mjukpapper för konsumenter och mjukpapper för storförbrukare. Produktportföljen för konsumenter består av toalett- och hushållspapper, ansiktsservetter, näsdukar och servetter. Inom mjukpapper för konsumenter säljs produkterna till detaljhandeln både under SCAs egna varumärken, såsom Lotus, Tempo och Zewa, samt under detaljhandelns egna märkesvaror. Inom mjukpapper för storförbrukare utvecklar och säljer SCA, under det globalt ledande varumärket Tork, kompletta hygienlösningar med till exempel mjukpapper, tvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter, service och underhåll till bland annat institutioner och företag. Distributionskanalerna är detaljhandel, onlineförsäljning och distributörer.

Omsättningen inom affärsområdet Mjukpapper uppgick under 2015 till cirka 64 miljarder SEK. Det globalt ledande varumärket Tork inom mjukpapper för storförbrukare, är affärsområdets enskilt största och omsätter över 10 miljarder SEK årligen. Vid slutet av 2015 hade SCA tillverkning vid 58 produktionsanläggningar i 20 länder.

Andel av koncernen

1) Exklusive jämförelsestörande poster.