Marknad

Den globala marknaden för mjukpapper omsätter drygt 500 miljarder SEK och växer med 4 procent årligen. På mogna marknader uppgår tillväxten till låga ensiffriga tal medan den på tillväxtmarknaderna är betydligt högre.

Under 2015 uppvisade den europeiska marknaden för mjukpapper för konsumenter och storförbrukare låg tillväxt jämfört med föregående år. Den nordamerikanska marknaden för mjukpapper för storförbrukare uppvisade tillväxt men konkurrensen ökade till följd av ökade investeringar i produktionskapacitet. Den kinesiska mjukpappersmarknaden uppvisade högre efterfrågan.

Förändringar i den globala demografin som befolkningsökning, främst beroende av lägre spädbarnsdödlighet och ökad livslängd, samt ökad disponibel inkomst talar för en fortsatt god tillväxt för mjukpapper. Ökad disponibel inkomst leder till att fler människor prioriterar hygien när behoven av mat och boende är eller börjar bli tillgodosedda. På tillväxtmarknaderna ökar därför efterfrågan på mjukpapper. Tillväxtpotentialen för mjukpapper är störst på tillväxtmarknaderna, där marknadspenetrationen är betydligt lägre än på mogna marknader och där urbanisering, förbättrad infrastruktur och detaljhandeln utvecklas snabbt. Ett exempel på den lägre marknadspenetrationen på tillväxtmarknader är att mjukpapperskonsumtionen per capita och år i Östeuropa endast är cirka en tredjedel av Västeuropas konsumtion. På de mogna marknaderna sker tillväxt som ett resultat av förändrad livsstil och innovationer som leder till ett ökat användande. Marknadstillväxten påverkas positivt av globala trender avseende hygien och hälsa och en ökad medvetenhet, i synnerhet på tillväxtmarknaderna, om hygienens betydelse för att förbättra hälsan och undvika sjukdomar.

SCAs konkurrenter inom mjukpapper är exempelvis Georgia-Pacific, Hengan, Kimberly-Clark och Sofidel.

Varumärken inom Mjukpapper
SCAs marknadspositioner

 

Europa

Nordamerika

Globalt

*

Efter förvärvet av Wausau Paper Corp. som slutfördes den 21 januari 2016.

Data bygger på marknadsdata och SCAs uppskattning.

Mjukpapper för konsumenter

1

2

Mjukpapper för storförbrukare

1

2 *

1

Användning av mjukpapper

Mjukpapper – global marknad