SCAs verksamhet

Mjukpapper för konsumenter

Erbjudande och marknadsposition: SCA är världens näst största leverantör av mjukpapper för konsumenter, vilket inkluderar toalettpapper, hushållspapper, ansiktsservetter, näsdukar och servetter. I Europa är SCA klar marknadsledare och har en marknadsandel som är ungefär dubbelt så stor som den näst största aktören. SCA har även starka positioner på flera tillväxtmarknader, till exempel Ryssland och Colombia där SCA är marknadsledare och Mexiko där SCA är nummer två. I Kina är SCA, genom majoritetsägandet av Vinda, nummer tre.

Produkter som säljs under SCAs egna varumärken svarar för 64 procent av SCAs omsättning och resterande 36 procent säljs under detaljhandelns egna märkesvaror. SCAs varumärkesportfölj består av många starka regionala och lokala varumärken. Tempo, Zewa, och Lotus är de ledande varumärkena i stora delar av Europa, medan Cushelle, Velvet och Plenty är starka varumärken i Storbritannien och Irland, och Edet i Norden och Nederländerna. Inom näsdukar är Tempo klar marknadsledare i Hongkong och Marocko. I Sydamerika säljer SCA produkter under varumärkena Familia och Favorita, med starka positioner på tillväxtmarknader som Colombia, Chile och Ecuador. På den mexikanska marknaden har SCA en stark position med varumärket Regio. Vinda är ett av de ledande varumärkena i Kina.

Produktfördelning mjukpapper för konsumenter, Europamarknaden

Strategi: På de marknader där SCA har en närvaro är strategin att vara den ledande leverantören av starka och innovativa varumärken genom framgångsrik marknadsföring av varumärkena och hög innovationstakt. SCA kommer att fortsätta arbetet med att öka effektiviteten i värdekedjan och innovationer som driver förbättringar av produktmixen. I Europa är målet att ytterligare förstärka SCAs ledande marknadsposition, utöka nyckelpositionerna för SCAs egna varumärken inom mjukpapper för konsumenter och öka andelen försäljning av egna varumärken, samtidigt som bolaget vill vara den bästa leverantören av detaljhandelns varumärken. För att förbättra effektiviteten och bygga vidare på SCAs starka regionala märkesvaror, arbetar SCA med en global varumärkesplattform för mjukpapper för konsumenter.

Mjukpapper för storförbrukare

Under 2015 lanserades den nya behållarserien Tork Image DesignTM.

Erbjudande och marknadsposition: SCA är, med det globala varumärket Tork, världens största leverantör av mjukpapper för storförbrukare. Med storförbrukare avses institutioner och företag som sjukhus, vårdinstitutioner, stora arbetsplatser, industrier, restauranger och hotell, till vilka SCA utvecklar och säljer kompletta hygienlösningar med mjukpapper, tvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter, service och underhåll. Produkterna distribueras via grossister och serviceföretag.

SCA är klar marknadsledare i Europa och har en marknadsandel som är ungefär dubbelt så stor som den näst största aktören. Efter förvärvet av Wausau Paper Corp., som slutfördes den 21 januari 2016, är SCA den näst största aktören i Nordamerika. SCAs marknadsställning är särskilt stark inom restaurang- och cateringbranschen i Nordamerika, där ungefär varannan servett levereras från SCA. Även på tillväxtmarknaderna har SCA starka positioner, till exempel i Ryssland och Colombia, där SCA är marknadsledare.

Det globala varumärket Tork ger betydande synergier eftersom skillnaderna i konsument- och kundkrav är små vad gäller mjukpapper och behållare i olika delar av världen.

Strategi: SCA vill stärka sin position som global marknadsledare och öka den lönsamma tillväxten. Ambitionen är att globalt fortsätta fokusera på en ökad försäljning av tvål, handlotion, handdesinfektion, behållare samt produkter för rengöring och avtorkning som en del av utbudet inom mjukpapper. Starka innovationer och produktlanseringar är avgörande för att förbättra kunderbjudandet, öka den lönsamma tillväxten och medvetenheten om varumärket Tork. I Nordamerika, där SCA redan har en stark ställning inom restaurang- och cateringbranschen, har bolaget som mål att stärka sitt erbjudande för offentliga toaletter samt att öka andelen försäljning och tjänster inom premiumsegmentet.

Förvärv av Wausau Paper Corp.

I oktober 2015 meddelade SCA att bolaget lagt ett offentligt bud på Wausau Paper för 513 MUSD kontant. Wausau Paper är en av de största tillverkarna av mjukpapper för storförbrukare på den nordamerikanska marknaden. Bolaget tillverkar och marknadsför mjukpapper för storförbrukare samt marknadsför tvål och behållare. Förvärvet av Wausau passar strategiskt mycket väl och stärker SCAs närvaro i Nordamerika. Wausau Papers produktportfölj kompletterar SCAs erbjudande i Nordamerika och ger SCA tillgång till högkvalitativt mjukpapper i regionen. De sammanslagna verksamheterna kommer att ge kunderna tillgång till ett omfattande utbud av produkter för restaurang och catering, högkvalitativt mjukpapper samt produkter för toalettutrymmen. Förvärvet förväntas generera årliga synergier om cirka 40 MUSD, med full effekt tre år efter att transaktionen slutförts. Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 50 MUSD. Transaktionen slutfördes den 21 januari 2016.