SCAs verksamhet

Inkontinensprodukter

Erbjudande och marknadsposition: SCA erbjuder ett brett sortiment av inkontinensprodukter under varumärket TENA och är klar global marknadsledare. SCAs erbjudande, som inkluderar både produkter och tjänster, förbättrar livskvaliteten för konsumenterna samtidigt som de minskar kostnaderna för de institutionella kunderna, såsom vårdhem. SCAs erbjudande inkluderar även ett utbud av hudvårdsprodukter, tvätthandskar och duschmössor. Med TENA Solutions hjälper SCA vårdhem att tillhandahålla den bästa vården genom att erbjuda rutiner, analysverktyg och utbildning. Fördelarna inkluderar förbättrat välbefinnande för vårdtagarna, en bättre arbetsmiljö, minskad resursförbrukning samt en lägre totalkostnad.

SCAs globala marknadsandel inom inkontinensprodukter är mer än dubbelt så hög som den näst största aktörens. SCA är marknadsledare i Europa, Asien (exklusive Japan) och Latinamerika.

Användning av inkontinensprodukter

Data bygger på marknadsdata och SCAs uppskattning.

Strategi: SCA vill stärka och utveckla sin globalt marknadsledande ställning och sätta standarden på marknaden för inkontinensvård. I och med att inkontinens i många delar av världen är omgärdat av sociala tabun är det viktigt att öka förståelsen för och acceptansen av detta tillstånd för att höja livskvaliteten för de personer som lider av inkontinens. SCA engagerar sig för att öka medvetenheten om inkontinens som sjukdomstillstånd och bidra till bättre förutsättningar för dem som lider av detta. Detta görs genom att, inom ramen för hälso- och sjukvårdssystemen i olika länder, anordna seminarier och utbildningsprogram för sjuksköterskor och professionella vårdgivare. För att hjälpa till att etablera hållbara ersättningssystem arbetar SCA med beslutsfattare och myndigheter i olika länder. SCA arbetar aktivt för att bryta de tabun som finns kring inkontinens och fortsätter att investera för att öka marknadspenetrationen genom upplysning, marknadsföring, utbildning och globala forum. För detaljhandeln arbetar SCA med information, annonsering och utveckling av alltmer diskreta, bekväma, lättanvända och effektiva produkter, allt med kunden och konsumentnyttan i fokus. Med TENA Men och lights by TENA utvecklar SCA sitt erbjudande till män och till konsumenter med lättare inkontinensproblem. För de institutionella kunderna kommer SCA att fortsätta marknadsföra TENA Solutions för att hjälpa kunder att höja kvaliteten på inkontinensvården och sänka sina totala kostnader.

Investering i en ny produktionsanläggning i Brasilien

Genom ett förvärv under 2011 etablerade SCA en närvaro på den brasilianska marknaden för inkontinensprodukter. Sedan dess har SCA ökat försäljningen och marknadsandelen i Brasilien. SCA är idag näst störst på den brasilianska marknaden för inkontinensprodukter med det globalt ledande varumärket TENA och det lokala varumärket Biofral. Brasilien, som är en av SCAs prioriterade tillväxtmarknader, är den tredje största detaljhandelsmarknaden i världen för inkontinensprodukter. Under 2015 beslutade SCA att investera cirka 650 MSEK i en ny produktionsanläggning i Brasilien för tillverkning av inkontinensprodukter. Den nya produktionsanläggningen kommer att ersätta den befintliga mindre anläggningen och produktionen planeras starta under 2016. Investeringen kommer att öka SCAs produktionskapacitet och på sikt förbättra SCAs lönsamhet i Brasilien. Den möjliggör också för SCA att tillvarata tillväxtmöjligheter på den brasilianska marknaden för inkontinensprodukter och eventuellt även introducera andra produktkategorier i framtiden.

Inkontinensprodukter –
global marknad

Inkontinensprodukter –
försäljningskanaler, global marknad

Barnblöjor

Erbjudande och marknadsposition: SCA erbjuder både öppna barnblöjor och byxbarnblöjor samt barnvårdsprodukter som våtservetter, schampo, lotion och barnoljor, och är världens fjärde största aktör inom området och nummer två i Europa. I Europa erbjuder SCA barnblöjor under det egna varumärket Libero samt under detaljhandelns egna märkesvaror. SCAs starkaste marknad är Norden, där varumärket Libero är marknadsledare. Exempel på andra starka, regionala varumärken är Drypers i Sydostasien och Pequeñin i Sydamerika.

Strategi: SCA arbetar med att stärka de egna varumärkenas positioner både på mogna marknader och tillväxtmarknader, samt öka lönsamheten inom barnblöjor. Som en del av SCAs arbete för att öka lönsamheten vidtogs flera åtgärder under 2015 för att hantera svaga marknadspositioner med otillfredsställande lönsamhet. Det har bland annat fått till följd att SCA har avyttrat barnblöjsverksamheten i Sydafrika, lämnat barnblöjsmarknaden i Brasilien och gjort en förändring till exportverksamhet för barnblöjor i Thailand. Innovationer är viktiga för att ha ett starkt produktutbud, både under egna varumärken och detaljhandelns egna märkesvaror.

Barnblöjor – global marknad

Användning av barnblöjor

Data bygger på marknadsdata och SCAs uppskattning.

Mensskydd

Erbjudande och marknadsposition: Inom mensskydd erbjuder SCA ett brett produktsortiment som inkluderar exempelvis bindor, trosskydd, tamponger, intimtvål och intimservetter. SCA är världens femte största aktör inom segmentet och nummer tre i Europa. I Latinamerika är SCA marknadsledare.

En stor och växande andel av SCAs försäljning sker på tillväxtmarknader som Latinamerika, Ryssland, Östeuropa, Mellanöstern och Asien. Exempel på regionala varumärken som stöds av SCAs globala varumärkesplattform är Libresse i Norden, Ryssland och Malaysia, Bodyform i Storbritannien, Nana i Frankrike, Mellanöstern och Nordafrika, samt Saba och Nosotras i Latinamerika.

Strategi: SCAs strategi är att vara det snabbast växande varumärket för mensskydd globalt, och att öka försäljningen med bibehållen god lönsamhet. SCA ser det som en viktig uppgift att sprida kunskap om hygien och menstruation. I Latinamerika, Asien och Europa genomförs skolprogram som riktar sig till flickor om vad som händer i kroppen vid puberteten och när man får mens.

Mensskydd – global marknad

Användning av mensskydd

Data bygger på marknadsdata och SCAs uppskattning.