Koncernledning

Från och med den 1 januari 2016

Magnus Groth (1963)

Vd och koncernchef

Civ ek, Civ ing

Anställd sedan 2011

B-aktier: 11 250

Fredrik Rystedt (1963)

CFO och vice vd

Chef koncernfunktion Finance

Civ ek

Anställd sedan 2014

B-aktier: 5 000

Joséphine Edwall-Björklund (1964)

Chef koncernfunktion Communications

Kommunikationsexamen

Anställd sedan 2012

B-aktier: 3 782

Pablo Fuentes (1973)

Chef SCA Latin America

Civ ek MBA

Anställd sedan 2006

B-aktier: 8 073

Donato Giorgio (1973)

Chef SCA Global Hygiene Supply Tissue

Civ ing

Anställd sedan 2009

B-aktier: 2 838

Ulrika Kolsrud (1970)

Chef SCA Global Hygiene Supply Personal Care

Civ ing

Anställd sedan 1995

B-aktier: 1 897

Ulf Larsson (1962)

Chef SCA Forest Products

Jägmästare

Anställd sedan 1992

B-aktier: 4 400

Margareta Lehmann (1958)

Chef SCA Incontinence Care

Civ ek

Anställd sedan 1983

B-aktier: 7 928

Don Lewis (1961)

Chef SCA AfH Professional Hygiene

Civ ek

Anställd sedan 2002

SCA ADR: 15 195

Sune Lundin (1951)

Chef Logistics

Civ ing

Anställd sedan 2008

B-aktier: 13 610

Annika Nordin (1954)

Tillförordnad chef Global Hygiene Category Civ ek

Anställd sedan 1984

B-aktier: 3 445

Mikael Schmidt (1960)

Chef koncernfunktion Legal Affairs, chefsjurist

Jur kand

Anställd sedan 1992

B-aktier: 10 000

Robert Sjöström (1964)

Chef koncernfunktion Strategy and Business Development, Global Business Services och IT

Civ ek, MBA

Anställd sedan 2009

B-aktier: 10 000

Kersti Strandqvist (1963)

Chef koncernfunktion Sustainability

Civ ing, Tekn lic

Anställd sedan 1997

B-aktier: 9 797

Ulf Söderström (1964)

Chef SCA Asia Pacific

Företagsekonom, MBA

Anställd sedan 2009

B-aktier: 16 000

Thomas Wulkan (1961)

Chef SCA MEIA

Företagsekonom

Anställd sedan 2000

B-aktier: 5 150

Volker Zöller (1967)

Chef SCA Consumer Goods

Företagsekonom

Anställd sedan 1994

B-aktier: 4 350

Anna Sävinger Åslund (1969)

Chef koncernfunktion Human Resources

HR Managementexamen

Anställd sedan 2001

B-aktier: 1 830

Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2015.