Styrelse och revisorer

Valda av årsstämman

Pär Boman (1961)

Ingenjör, ekonomexamen, Ek dr hc

Ordförande i styrelsen sedan 2015. Styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB, vice styrelseordförande i AB Industrivärden och styrelseledamot i Skanska AB.

Tidigare vd och koncernchef i Handelsbanken 2006–2015, Vice vd i Handelsbanken 1998–2006.

Invald: 2010

A-aktier: 1 000

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Annemarie Gardshol (1967)

Civ ing

Olika ledande befattningar inom Postnord AB och ingår i Postnords koncernledning sedan 2012. Vd i Strålfors samt styrelseledamot i Etac AB.

Invald: 2015

B-aktier: 700

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare

Magnus Groth (1963)

Civ ek, Civ ing

Vd och koncernchef i SCA. Styrelseledamot i Acando AB. Tidigare Chef, SCA Consumer Goods Europe 2011–2015. Vd i Studsvik AB (publ) 2006–2011 och SVP Vattenfall 2001–2005.

Anställd sedan: 2011

Invald: 2015

B-aktier: 11 250

Oberoende i förhållande till SCAs större ägare.

Leif Johansson (1951)

Civ ing

Styrelseordförande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson och AstraZeneca. Styrelseledamot i Ecolean AB. Preses (ordförande) i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), ordförande i Nobelstiftelsens International Advisory Board samt medlem i ERT (European Round Table of Industrialists).

Vd och koncernchef för Volvo 1997–2011. Vice vd i AB Electrolux 1988–1991, vd 1991-1994 och vd och koncernchef för Electrolux 1994–1997. Invald: 2006

B-aktier: 5 800

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Bert Nordberg (1956)

Ingenjör

Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S. Styrelseledamot i AB Electrolux, Skistar AB, Axis AB och Sigma Connectivity AB.

Tidigare olika chefsbefattningar inom Digital Equipment Corp. respektive Ericsson, 2009–2012 vd i Sony Mobile Communications AB. Styrelseledamot i BlackBerry Ltd 2013–2014 samt styrelseordförande i Sony Mobile Communications AB 2012–2013.

Invald: 2012

B-aktier: 5 000

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Louise Julian Svanberg (1958)

Civ ek

Styrelseledamot i Careers Australia och ledamot i Advisory Board for Cue Ball Capital, Boston.

Tidigare olika chefsbefattningar inom EF, varav 2002–2008 som företagets verkställande direktör och 2008–2010 som dess styrelseordförande.

Invald: 2012

B-aktier: 15 000

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Barbara Milian Thoralfsson (1959)

MBA, BA

Styrelseledamot i Cable & Wireless Plc, Hilti AG, ColArt Holdings Ltd, Norfolier GreenTec AS samt branschrådgivare till EQT. Vd i NetCom ASA 2001–2005 samt vd i Midelfart & Co AS 1995–2000. Styrelseledamot i AB Electrolux 2003–2014 samt styrelseledamot i Telenor ASA 2009–2015.

Invald: 2006

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Utsedda av de anställda

Roger Boström (1971)

Vice ordförande Pappers avd 167 vid SCA Graphic Sundsvall AB, Östrands massafabrik, Timrå.

Medlem av LO.

Utsedd: 2013

B-aktier: 25

Örjan Svensson (1963)

Huvudskyddsombud vid SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk, Lilla Edet.

Medlem av LO.

Utsedd: 2005

B-aktier: 75

Thomas Wiklund (1955)

Skiftgående produktionsledare tillika ordförande för Ledarna på Munksunds pappersbruk.

Medlem av PTK.

Utsedd: 2009

Suppleanter

Per Andersson (1955)

Anställd vid SCA Obbola, Umeå.
Utsedd: 2013

Paulina Halleröd (1967)

Anställd vid SCA Hygiene Products, Göteborg.
Utsedd: 2013

Hans Nyqvist (1968)

Anställd vid SCA Hygiene Products, Göteborg.
Utsedd: 2013

Hedersordförande

Bo Rydin

Civ ek, Ek dr hc, Tekn dr hc

Revisorer

PricewaterhouseCoopers AB

Styrelsens sekreterare

Mikael Schmidt (1960)

Jur kand
Chef koncernfunktion Legal Affairs, chefsjurist.
Anställd sedan 1992
B-aktier: 10 000

Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2015.