C1. Personalkostnader

Personalkostnader

MSEK

Not

2015

2014

2013

1)

Kostnader för genomförda effektivitetsförbättrande åtgärder på –255 (–302; –765) MSEK ingår i totala personalkostnader.

Löner och ersättningar

 

–13 810

–12 648

–11 993

TC3:1 varav Koncernledning

 

–163

–144

–143

varav Styrelse

C4

–6

–8

–6

Pensionskostnader

 

–1 403

–1 179

–1 129

varav förmånsbestämda pensionskostnader

C5

–669

–541

–554

varav övriga pensionskostnader

 

–734

–638

–575

Övriga sociala kostnader

 

–3 246

–2 929

–2 768

Övriga personalkostnader

 

–1 070

–944

–1 099

Summa 1)

 

–19 529

–17 700

–16 989