C2. Personaldata

Personaldata

 

2015

2014

2013

 

 

 

 

Anställda under 20 år, %

1

2

2

Anställda över 60 år, %

3

3

3

Investeringar i kompetenshöjande åtgärder

 

 

 

totalt, MSEK

157

130

117

per anställd, SEK

3 500

2 900

3 200

Förädlingsvärde per anställd, TSEK

668

614

678

Andel högskoleutbildade: %

22

20

18

Antal anställda som lämnat under perioden

5 600

8 355

5 495

Antal anställda som tillkommit under perioden

5 988

7 319

4 887

I siffrorna ingår såväl frivillig avgång som effekterna av rationaliseringsåtgärder och pensioneringar. Därtill kan en betydande andel hänföras till sommararbeten för skolungdom och säsongsarbete.

Från och med 2014 har informationen om personalkostnader påverkats märkbart av att Vinda koncernen tillkommit.

Medeltal anställda

Åldersfördelning 2015

Under 2015 har SCA haft anställda i 61 länder (62;61). SCAs styrelseledamöter vald på bolagsstämman och ledande befattningshavare består av 39 (21; 21) procent kvinnor.