C4. Ersättning till styrelseledamöter i moderbolaget under året

Ersättningar till styrelsen, som inte är anställda, avser beslutade arvoden vid årsstämman den 15 april 2015 för tiden till nästa årsstämma i april 2016. Till Vd och koncernchef och övriga anställda utgår ingen ersättning.

 

Styrelsearvode

 

Arvode revisionsutskott

 

Arvode ersättningsutskott

 

Summa

SEK

2015

2014

2013

 

2015

2014

2013

 

2015

2014

2013

 

2015

2014

2013

Sverker Martin-Löf (fd ordf)

 

2 100 000

1 650 000

 

 

130 000

130 000

 

 

135 000

135 000

 

 

2 365 000

1 915 000

Pär Boman (ordf)

2 100 000

700 000

550 000

 

130 000

 

 

 

135 000

 

 

 

2 365 000

700 000

550 000

Rolf Börjesson

 

700 000

550 000

 

 

 

 

 

 

105 000

105 000

 

 

805 000

655 000

Annemarie Gardshol

700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 000

 

 

Leif Johansson

700 000

700 000

550 000

 

 

 

 

 

105 000

105 000

105 000

 

805 000

805 000

655 000

Louise Julian Svanberg

700 000

700 000

550 000

 

 

 

 

 

105 000

 

 

 

805 000

700 000

550 000

Bert Nordberg

700 000

700 000

550 000

 

130 000

 

 

 

 

 

 

 

830 000

700 000

550 000

Anders Nyrén

 

700 000

550 000

 

 

175 000

175 000

 

 

 

 

 

 

875 000

725 000

Barbara Milian Thoralfsson

700 000

700 000

550 000

 

175 000

130 000

130 000

 

 

 

 

 

875 000

830 000

680 000

Summa

5 600 000

7 000 000

5 500 000

 

435 000

435 000

435 000

 

345 000

345 000

345 000

 

6 380 000

7 780 000

6 280 000