Detta är SCA

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.


Personliga hygienprodukter

SCA är en globalt ledande aktör inom personliga hygienprodukter och tillverkar och säljer inkontinensprodukter, barnblöjor och mensskydd. Inom dessa produktsegment erbjuder SCA dessutom produkter som våtservetter, tvål, lotion, barnoljor och bomullsrondeller. Produkterna säljs under SCAs globala och regionala varumärken såsom Libero, Libresse, Nosotras, Saba och TENA samt under detaljhandelns egna märkesvaror. Distributionskanalerna är detaljhandel, onlineförsäljning, apotek och vårdinstitutioner.

30%

av SCAs nettoomsättning 2015

Läs mer om affärsområdet Personliga hygienprodukter.


Mjukpapper

SCA är en globalt ledande aktör inom mjukpapper och tillverkar och säljer mjukpapper för konsumenter och mjukpapper för storförbrukare. Produktportföljen för konsumenter består av toalett- och hushållspapper, ansiktsservetter, näsdukar och servetter. Inom mjukpapper för konsumenter säljs produkterna till detaljhandeln både under SCAs egna varumärken, såsom Lotus, Tempo och Zewa, samt under detaljhandelns egna märkesvaror. Inom mjukpapper för storförbrukare utvecklar och säljer SCA, under det globalt ledande varumärket Tork, kompletta hygienlösningar med till exempel mjukpapper, tvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter, service och underhåll till bland annat institutioner och företag. Distributionskanalerna är detaljhandel, onlineförsäljning och distributörer.

55%

av SCAs nettoomsättning 2015

Läs mer om affärsområdet Mjukpapper.


Skogsindustriprodukter

Inom affärsområdet Skogsindustriprodukter tillverkar och säljer SCA papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCA är Europas största privata skogsägare och producerar skogsindustriprodukter med en stark miljöprofil.

15%

av SCAs nettoomsättning 2015

Läs mer om affärsområdet Skogsindustriprodukter.


Omsättning – miljarder SEK

115

Försäljning – antal länder

cirka 100

Medarbetare

44 000

Varumärken