Innovation

Strategisk prioritering

Tillsammans med lanseringen av TENA Men Protective Shield släpptes en ny reklamkampanj med den fiktive, orädde och aktive gentlemannen Stirling Gravitas i huvudrollen. Det är den andra filmen med Stirling som introducerades med kampanjen Keep Control våren 2015.

SCAs erbjudanden underlättar vardagen för miljoner människor runtom i världen. Allt detta börjar och slutar med innovation. Genom att finnas nära kunder och konsumenter, förstå behoven och omvandla insikterna till produkter gör SCA skillnad i människors vardag.

SCAs innovationsprocess är djupt förankrad i koncernens strategi och affärsmodell. Innovationsarbetet baseras på omvärldstrender, kund- och konsumentinsikter, ny teknologi och nya affärsmodeller. I processen tar SCA också hänsyn till hållbarhetsaspekter och produktsäkerhet. SCAs närvaro på både mogna marknader och tillväxtmarknader ger goda insikter om trender och behov.

All innovation börjar med en insikt

Allt SCAs innovationsarbete börjar med en insikt om ett behov hos kunder eller konsumenter. Denna insikt styr innovationsarbetet när det gäller hur vi ska förbättra befintliga produkter, tillfredsställa nya behov och bygga våra varumärken. Med ledande varumärken som TENA, Tork, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa är förbättrad produktprestanda viktig för att säkerställa attraktiva erbjudanden och starka varumärken.

Innovation driver tillväxt och lönsamhet och är en av bolagets tre strategiska prioriteringar.

Innovation skapar värde i verksamheten genom att det ökar kund- och konsumentnyttan och minskar kostnaderna. En av de aspekter som innovationsteamet hela tiden förhåller sig till är att öka effektiviteten, till exempel hur vi använder råvaror och optimerar transporter. Detta innebär både minskad miljöpåverkan och sänkta kostnader. Innovation är också viktigt i vår marknadsföring för att hitta nya sätt att marknadsföra våra erbjudanden.

Inspiration och en hel del hårt arbete

Innovationsarbetet stöds av SCAs innovationsteam över hela världen, samt av en välutvecklad innovationskultur. SCAs strategi är att öka innovationstakten, dra nytta av globala skalfördelar samt säkerställa att alla segment har en konkurrenskraftig och balanserad portfölj av innovationer. Särskilt fokus läggs på att utforska möjligheterna att bredda produktportföljen och att öka utbudet av tjänster.

Varje dag är en mängd medarbetare involverade i innovationsarbetet i bolaget. Deras arbete kräver insikter, inspiration, kreativitet, systematisk utveckling och risktagande – tillsammans med en hel del hårt arbete och disciplin.

För att ytterligare kunna ta tillvara medarbetarnas kreativitet och goda idéer har SCA skapat en intern innovationsplattform. Den kan användas under alla faser av ett projekt för att fråga efter lösningar och hitta människor med rätt kunskaper. SCA uppmuntrar även öppen innovation – det vill säga samarbete med externa parter. Öppen innovation utgör en viktig del av innovationsprocessen och har en mängd fördelar, som att ge impulser från närliggande branscher, vilket gör utvecklingsprocesserna snabbare och minskar kostnaderna.

Under 2015 introducerade SCA ett trettiotal innovationer och produktlanseringar och ansökte om 54 patent.


När utseendet spelar roll – från kundinsikt till nya behållarserien Tork Image Design™

En konkret kundinsikt visade att det fanns ett behov av en ny serie behållare för kunder där utseendet är viktigt. En designidé togs fram för att identifiera de viktigaste kriterierna för den nya behållarserien: ett rent material, diskreta, eleganta och mjuka linjer som smälter in med inredningen utan att ta över, samtidigt som besökarens helhetsintryck av inrättningen förbättras.

Den första feedbacken var positiv och visade att vi var på rätt väg för att driva projektet vidare till utvecklingsfasen. Vi började med att utveckla tekniska koncept, granska ritningar, identifiera och bygga upp relationer med potentiella leverantörer, samt validera verktyg innan produktionen påbörjades. Parallellt skissade vi på planerna för kommunikation och marknadsintroduktion, samt förankrade och genomförde dessa tillsammans med affärsenheterna.

Den här kundinsikten ledde fram till en kombination av form och funktion, och gav en snyggt designad och komplett behållarserie till de av våra kunder som månar extra mycket om sin image.

Renlighet är helt avgörande för min verksamhet – kundernas uppfattning om köket grundar sig på hur de upplever toaletterna. Designen är en viktig del av en uppgradering av toaletterna, men den måste passa ihop med vår övriga stil.’’ Per Bengtsson, grundare av restaurangen PM & Vänner i Växjö, Sverige, som använder Tork Image Design.

Innovation stärker våra varumärken

Tork Image Design är en elegant designad och komplett behållarserie med släta ytor och fina linjer till kunder som vill att deras interiör ska reflektera verksamhetens image. Behållarserien har ett hölje i lätt borstat rostfritt stål med skydd mot fingeravtryck.

lights by TENA Ultra Towels Normal och Ultra Towels Normal with Wings är specialdesignade för att hjälpa vid små urinläckage. De har FeelFresh-teknologi som snabbt absorberar och låser in fukt och lukt, och ger en torr och fräsch känsla.

Digitala produkter

TENA Identifi är en innovation med sensorteknik som automatiskt samlar information om en individs urinläckage avseende både dygnsmönster och mängd under en 72-timmarsperiod. Efter tre dygns observation kan vårdpersonalen utläsa ett mönster hos patienten över frekvens och mängd som ger helt nya möjligheter att bestämma en kontinensplan och sätta in inkontinensprodukter efter behov. TENA Identifi har utvecklats utifrån ett uttalat behov hos SCAs kunder inom äldreomsorgen och SCA stöttar därmed kunderna i att möta ökade krav på en aktiv kontinensvård. Värdet är både ekonomiskt och kvalitativt, vårdpersonalen får ett tydligt underlag för att göra ett bättre arbete och individen en mer värdig tillvaro. TENA Identifi lanserades 2013.

Under namnet Tork Solutions samlas ”Internet of Things”-lösningar från Tork. Gemensamt för dessa är att de erbjuder intelligenta lösningar för offentliga miljöer, bland annat toalettutrymmen, som förbättrar effektiviteten, kvaliteten och kommunikationen. Tork Solutions inkluderar både Tork EasyCube och Tork SmartFresh. Tork EasyCube analyserar realtidsinformation om antal besökare och nivåer i behållare, så att lokalvårdarna vet vad som behöver fyllas på och var det behövs städning. Detta effektiviserar deras arbete, ger en bättre arbetssituation och nöjdare gäster. Tork SmartFresh är ett automatiskt toalettsystem som håller toaletten ren och väldoftande, gör städningen lättare och snabbare och tillhandahåller realtidsinformation som möjliggör effektivare städning. Tork SmartFresh tillhandahåller även en innovativ och effektiv kommunikationskanal som kan generera intäkter. Tork EasyCube och Tork SmartFresh lanserades 2014.