Våra starka varumärken

SCA erbjuder produkter och lösningar som underlättar människors vardag. Vi är stolta över att många av våra 80 kund- och konsumentvarumärken världen över har en nummer 1- eller 2-position. Att lyssna på våra kunder och konsumenter och ta fram innovationer som möter deras krav och behov stärker våra varumärken och är en viktig del av vår framgång.

SCA grundades 1929 men bolagets rötter går tillbaka till 1673 när en industriell verksamhet startade i norra Sverige. Vi utmanar dagligen oss själva med ambitionen att överträffa förväntningar från kunder och konsumenter. Vårt mål är att hitta nya sätt att lösa många av vardagens utmaningar, så att människor kan få en bättre och mer hållbar livsstil.

I dagens uppkopplade värld handlar en ledande position om mer än marknadsandelar. Det handlar även om att skapa förtroende och att kunna lita på ett företag och dess produkter. Vi på SCA tar aldrig förtroendet för givet och vi strävar ständigt efter att bli bättre.

Med innovativa och hållbara produkter som uppfyller kunders och konsumenters behov utvecklar vi starka varumärken och tillför mervärde till våra intressenter. Dessutom behöver kunder och konsumenter känna trygghet i att det bakom varje varumärke finns ett starkt och pålitligt bolag.

SCA har under många år genomgått stora förändringar och är idag ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. SCAs deltagande med kvinnliga Team SCA i Volvo Ocean Race 2014–2015 tillhör de aktiviteter som har haft stor genomslagskraft i byggandet av vårt varumärke. Projektet var en del av strategin för att stärka kopplingen mellan koncernvarumärket och våra kund- och konsumentvarumärken över hela världen.

Team SCA-projektet gav oss en unik global marknadsföringsplattform som gjorde det möjligt för SCA att visa vårt engagemang i att stärka kvinnor världen över. Det var första gången på över tio år som ett kvinnligt lag deltog i tävlingen. Team SCAs deltagande i världens tuffaste havskappsegling inspirerade kvinnor och män världen över att satsa på sina mål och drömmar. Deltagandet fungerade även som en plattform för att stärka SCAs anseende som ett innovativt och hållbart företag med ambitionen att höja hygienstandarden i världen. Detta gjordes bland annat med hygienseminarier, hygienutbildningar och CSR-aktiviteter, exempelvis trädplantering.

Även om projektet är avslutat, fortsätter SCA sin varumärkesresa. I vårt löpande arbete lyfter vi fram hur hygien påverkar hälsan och därmed underlättar vi för människor att skapa en bättre tillvaro. Vi fortsätter att bryta tabun kring hygien som kan äventyra hälsan för miljontals människor och i synnerhet kvinnor. Som ett led i detta tar SCA fram den så kallade Hygiene Matters-rapporten, en global insiktsrapport som syftar till att öka kännedomen om, och kopplingen mellan, hygien och hälsa runtom i världen. Den senaste rapporten lanserades tillsammans med Team SCA i Volvo Ocean Race och presenterades av SCA i samband med hamnstoppen. Vid ett flertal tillfällen hölls seminarier tillsammans med FN-organet WSSCC, Water Supply and Sanitation Collaborative Council, för att diskutera vikten av hygien och sanitet för att kvinnor ska kunna vara en del av samhällsbyggandet. Hygiene Matters berör också hygieninitiativ från SCA som information och utbildning bland annat på skolor, arbetsplatser och sjukhus. Genom alla dessa aktiviteter bygger SCA sitt varumärke och skapar samtidigt värde för människa och miljö.