Höjda ambitioner kring säkerhet

SCAs nya mål för hälsa och säkerhet är ambitiöst med en halvering av olyckorna till 2020. För SCA är medarbetarnas arbetsmiljö och säkerhet av största vikt. Alla ska känna sig trygga på jobbet. Det handlar både om den fysiska arbetsmiljön och om en kultur där säkerheten alltid kommer först.

Nollvision

SCA har en vision om att inga arbetsplatsolyckor ska förkomma i företagets verksamhet. För att nå dit behövs en kontinuerligt minskande olycksfrekvens, det vill säga antalet olyckor per miljon arbetstimmar. Målet att minska olycksfrekvensen med 25 procent 2011–2016 uppnåddes redan 2014 och därför har vi antagit ett nytt mål för perioden 2014–2020. Vi har höjt ambitionerna rejält och nu är målet att minska olycksfrekvensen med hälften.

Att skapa en säkerhetskultur

Det finns en rad verktyg för att lyckas med arbetet. Policyer, ledningssystem, uppföljning och kontroll är sådana verktyg som underlättar insatserna för bättre hälsa och ökad säkerhet. Men det kanske viktigaste är att skapa en företagskultur som sätter hälsa och säkerhet i fokus. Vår första globala säkerhetsvecka 2015 engagerade medarbetare världen över och är ett exempel på en sådan kulturskapande aktivitet.

I styrsystemet ingår också att minimera riskerna genom att utbilda chefer, medarbetare och partners. Varje SCA-anläggning har sina rutiner för att öka säkerheten på arbetsplatsen. Som verktyg finns också den internationella standarden OHSAS 18001 som SCA använder och som främjar systematiskt arbete och ständiga förbättringar av arbetsmiljön.

MÅL

Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och vi ska minska olycksfrekvensen (FR) med 25 procent mellan 2011 och 2016.

OHSAS 18001 ska ha införts som standard på alla huvudanläggningar 2016.

UTFALL 2015

Olycksfrekvensen uppgick till 6,3 (6,7) per miljoner arbetade timmar, en minskning med 6 procent. Jämfört med referensåret 2011 är minskningen 31 procent.

Vid slutet av 2015 hade 68 (52) procent av SCAs 65 huvudanläggningar certifierats i enlighet med OHSAS 18001.

Globalt engagemang för säkerhet

Alla medarbetare ska kunna återvända hem välbehållna från jobbet och säkerhet på arbetsplatsen har högsta prioritet. Som ett led i att skapa en säkerhetskultur genomförde SCA för första gången en global säkerhetsvecka.

Veckan bjöd på en rad spännande, innovativa och viktiga initiativ världen över. På många anläggningar engagerades medarbetarnas familjer i videotävlingar och affischkampanjer och därmed förlängdes säkerhetsbudskapet utanför arbetsplatsen. Kampanjen uppmärksammades även i media.

I Malaysia tävlade team mot varandra i högintensiva spel, tävlingar och workshops – alla på temat hälsa och säkerhet. Ett svettigt aerobicspass stod också på schemat. I Spanien bjöd det lokala kontoret barnen från en närliggande skola på live-demonstration av hur en räddningsaktion av brandkåren kan gå till, medan medarbetare i Frankrike fick prova på rollen som truckförare, i syfte att öka medvetenheten om varför säkerhetsreglerna är viktiga att följa.

”Jag är mycket stolt över att säkerhetsveckan blev ett globalt projekt där cirka 30 000 SCA-medarbetare nåddes av ett tydligt budskap om säkerhet, om att arbeta tillsammans som ett team och om värdet av att varje dag komma hem tryggt till sin familj”, säger Mario Forte, Director Global Hygiene Supply Tissue.

I Allo, Spanien, demonstrerades en brandövning.

I St Ouen, Frankrike, genomfördes utbildning i hjärt- och lungräddning.

Halvera olyckorna till 2020

SCA höjer ytterligare ambitionen kring hälsa och säkerhet på arbetsplatsen efter att det tidigare målet om att minska olyckorna med 25 procent till 2016, nåddes redan under 2014. I det nya målet ska arbetsplatsolyckorna (FR) minska med 50 procent 2014–2020.

För att lyckas är ett stort antal aktiviteter planerade såsom fler säkerhetsdagar (Safety Days), fler riskutvärderingar, säkerhetstävlingar och interna informationskampanjer.

Alla verksamheter inom SCA ska till 2020 vara certifierade enligt säkerhetsstandarden OHSAS 18001. Det gäller även de verksamheter som förvärvas och de ska vara certifierade senast tre år efter förvärvet.

Visionen är att det inte ska ske några olyckor alls på SCAs anläggningar och varje år är det ett antal verksamheter som lever upp till den visionen (se ruta).

Produktionsanläggningar med noll arbetsplatsolyckor 2015:

Ranjangaon, Indien
Altopascio, Italien
Monterrey, Mexiko
Uruapan, Mexiko
Suameer, Nederländerna
Svetogorsk & Kamennogorsk, Ryssland

Veniov, Ryssland
Gemerská Hôrka, Slovakien
Mapacasa, Spanien
Chesterfield, Storbritannien
Manchester, Storbritannien
Oakenholt, Storbritannien
Welshpool, Storbritannien

BM Skandinavien Stugun, Sverige
Norrplant/Bogrundet, Sverige
Logistics Lybeck, Tyskland
Witzenhausen, Tyskland
Bowling Green, USA
Greenwich, USA

SCA genomför fortlöpande analyser av kommande demografiska utmaningar och generationsskiften och det är tydligt att frånvaro på grund av belastningsskador ökar med åldern. Följden blev att SCA initierade två pilotprojekt.

”Våra undersökningar visade att frånvaron steg med ålder och att belastningsskador i vissa fall låg bakom 70 procent av frånvarotillfällena”, säger Astrid Manquin, human resources på SCA.

Insikten resulterade i en ergonomisk genomgång på anläggningarna i Hoogezand, Nederländerna (personliga hygienprodukter) och i Neuss, Tyskland (mjukpapper).

”Genomgången resulterade i en lista över områden som vi vill förbättra, och vi har genomfört både tekniska förbättringar och attitydförändringar inom organisationen för att skapa mer ergonomiska produktionslinjer. De flesta problem går att lösa med en relativt liten budget”.

I Hoogezand har handtagen på transportkärrorna placerats högre upp för att undvika att man ska behöva böja sig ner och det finns upphöjda plattformar för att göra det lättare att packa. En lyftanordning hjälper också till att lasta förpackningsmaterialet. I Neuss har ett nytt verktyg utvecklats för att ytterligare minska den arbetsinsats som krävs för att dela på pappersrullarna. Under 2016 lanseras ett projekt för ökad medvetenhet, förbättrad ergonomi och nya tekniska lösningar på anläggningarna. “Sådana initiativ ger våra medarbetare möjlighet att vara friska på jobbet längre och vi hoppas att det bidrar till mer nöjda och engagerade medarbetare”.

@SCAeveryday Vid SCAs anläggning i Veniov i Ryssland lanserades 2010 programmet Hälsa & Livsstil med syfte att förbättra medarbetarnas hälsa. Varje morgon under sommaren genomförs dessa övningar. #workatsca #russia #health #excercise

@SCAeveryday Varje sommar erbjuds barnen till medarbetarna på SCAs anläggning i Sahagún i Mexiko möjlighet att tillbringa en rolig sommarvecka på sin mammas eller pappas arbetsplats. De får lära sig mer om föräldrarnas arbetsplats men även om ekologi, näringslära, säkerhet och hälsa. Fysisk aktivitet och pyssel står också på schemat. #workatsca #mexico #sahagun

För att uppmärksamma säkerhetsfrågorna har medarbetarna vid mjukpappersbruken i Europa fått hårda skyddande kepsar. Fler än 10 000 personer har fått en skyddskeps vilket ska bidra till att skapa en kultur där säkerheten sätts främst.