Kunskap är nyckeln

Världen skulle må så mycket bättre om alla hade tillgång till tjänligt vatten, sanitet och bra hygienprodukter – och kunskap om länken mellan hygien, hälsa och livskvalitet. Vi delar med oss av vår hygienkunskap till flickor, kvinnor, barn, föräldrar, anhöriga och vårdgivare över hela världen.

Antalet utbildade människor under året

107 000

I Colombia utbildade SCAs samriskbolag Familia 107 000 gravida mödrar om mödraskap och graviditet.

33 000

SCA utbildade 33 000 sjuksköterskor om inkontinens och hudvård över hela världen. Fotot är från en workshop i Indien.

14 000

SCA bedriver handtvättskolor i många länder och Ellas handtvättsäventyr är en app för iPad och Android som har blivit mycket populär för att lära små barn tvätta händerna. 2015 gjordes 5 500 nedladdningar av appen och 8 500 utbildningpaket distribuerades till förskolor.

Värde för samhället i Kina

SCAs och Vindas arbete med inkontinens i Kina skapar stora värden för samhället samtidigt som det är en framgångsrik affärsverksamhet. Inkontinens påverkar drabbade personer och deras familjer och släktingar. Med förbättrad kontinensvård ökar produktiviteten samtidigt som risken för relaterade sjukdomar minskar. Det visar en rapport som SCA tagit fram tillsammans med det globala konsultföretaget Accenture.

SCAs arbete i Peking, Shanghai och Guang dong har direkt förbättrat livskvaliteten för över 100 000 personer som lider av inkontinens. SCA har exempelvis utbildat över 14 000 sjuksköterskor och andra vårdanställda i inkontinensvård. Förbättrad arbetsförmåga, minskad stress och förebyggande av relaterade sjukdomar beräknas ha skapat över 40 miljoner dollar i värde för samhället.

Rapporten visar även vikten av att beslutsfattare och näringsliv arbetar tillsammans. Genom att ha samma mål och samarbeta kring kompetens, strukturer och resurser blir det möjligt att höja livskvaliteten och ge fler möjlighet att leva de liv de vill.

Uppemot 50 000 fall av hand-fot-munsjuka, eller höstblåsor som virusinfektionen också kallas, rapporteras varje år i Kina. Framförallt småbarn drabbas av blåsor, halsont, diarré och feber. Det finns ingen särskild behandling, så det absolut bästa är att förebygga viruset.

Kinesiska smittskyddsinstitutet Shenzhen och ett holländskt universitet drog efter en sex månaders lång studie slutsatsen att noggrann handtvätt kan förebygga spridningen av viruset och väsentligt minska risken för barn att få sjukdomen. Under tiden för studien försåg SCA och Vinda 18 förskolor med Torkbehållare, pappershanddukar och tvål, och nådde därmed 8 000 barn och nästan 650 lärare. Dessutom fick 2 200 hushåll antibakteriella våtservetter från Vinda för att underlätta handhygien hemma.

Förskolepersonalen och barnen fokuserade på handtvätt och barnen utbildades i handhygien. De övade också med hjälp av ”Ellas handtvättsäventyr”, en app som Tork utvecklat för att lära barn tvätta händerna så att de får bort smuts och bakterier (kan laddas ner gratis från App Store eller Google Play). Detta var den första storskaliga studien i Kina av sambandet mellan handhygien och att förebygga sjukdomar hos små barn.

Tabun, okunskap och fördomar kring menstruation äventyrar hälsan för miljontals kvinnor varje dag, särskilt på tillväxtmarknader. Även i mer utvecklade länder är mens ett ämne man talar tyst om. SCAs samarbete med FN-organet WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaborative Council) är ett exempel på hur företaget aktivt arbetar för att bryta tabut som omger mens och öka medvetenheten om hur viktigt det är med god menshygien.

WSSCC är det enda FN-organ som enbart arbetar med hygien och sanitet och partnerskapet med SCA har omgärdats av ett antal gemensamma aktiviteter, till exempel en utbildning i menshygien för unga flickor i samband med Team SCAs hamnstopp i Sanya, Kina, i början av året. I maj genomfördes ett seminarium på FN-högkvarteret i New York, där SCAs kommunikationsdirektör Joséphine Edwall Björklund och hållbarhetsdirektör Kersti Strandqvist medverkade, inför representanter för intresseorganisationer, FN-organ, beslutsfattare och näringsliv. På seminariet diskuterades hur tabun kring mens påverkar kvinnans roll i samhället och hur samarbeten mellan näringsliv och offentlig verksamhet kan göra skillnad. Hygienseminarier och opinionsbildning är andra aktiviteter som genomförts inom ramarna för partnerskapet.