Utmaningar blir affärsmöjligheter

SCA kan bidra till att tillfredsställa sociala och miljömässiga behov i samhället och göra livet bättre för miljontals människor. Genom innovation av produkter och affärsmodeller kan utmaningar omvandlas till affärsmöjligheter och utgöra grunden till våra framtida erbjudanden.

SCA utvecklar innovationer för människa och miljö. De nya lösningarna ska innehålla förbättringar för användaren eller för miljön. Det kan vara bättre material och effektivare processer eller smartare design och logistik. Innovationer kan också lösa sociala behov på ett nytt sätt och därigenom på lång sikt ge oss konkurrensfördelar.

Systematisk kreativitet

SCAs process för innovation börjar med en insikt om ett behov. Genom att vara nära kunder och konsumenter, förstå behoven och omvandla insikterna till lösningar i våra produkter och tjänster gör SCA skillnad i människors vardag. Vi integrerar miljöfrågor och sociala behov i innovationsprocessen så vi kan mäta hur vi förbättrar hållbarhetsprofilen på våra innovationer.

MÅL

Vi ska leverera bättre, säkra och miljöanpassade lösningar till våra kunder. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan genom att ta hänsyn till nya innovationers hela livscykel.

UTFALL 2015

43 procent av SCAs innovationer förbättrades med avseende på sociala och/eller miljökriterier.

Exempel på innovationer för människa & miljö är TENA Flex, TENA Pants, TENA Slip, TENA Comfort med ConfioAir, TENA Identifi, Tork EasyCube, Libero Touch och Arcwise.

TENA har lanserat ett antal innovationer de senaste åren, som en högabsorberande TENA Flex, en bekväm och tunnare TENA Pants samt TENA Slip och TENA Comfort med ConfioAir. Innovationerna har resulterat i minskad klimatpåverkan 2008–2015: 13 procent för TENA Flex, 23 procent för TENA Pants , 15 procent för TENA Slip och 19 procent för TENA Comfort. TENA fortsätter även med sitt koncept TENA Solutions där SCA hjälper vårdhem att hitta den bästa lösningen för inkontinensvård genom att erbjuda rutiner, analysverktyg och utbildning i kombination med innovativa produktlösningar. En studie av 181 vårdhem runt om i världen som har implementerat TENA Solutions visar på tydliga förbättringar i 95 procent av fallen. Förbättrat välbefinnande för vårdtagarna, en bättre arbetsmiljö, minskad resursförbrukning samt minskad totalkostnad är några av fördelarna. Läs mer i kapitel .

Andra produkter som minskat sin klimatpåverkan:

TENA Pants

Libero öppna blöjor

minskad klimatpåverkan 2008–2015

Tork pappershanddukar

minskad klimatpåverkan 2011–2014