Hygienlösningar

SCA erbjuder hygienlösningar för livets alla faser över hela världen.

Inkontinensvård på vårdhem

Med TENA Solutions hjälper SCA vårdhem att tillhandahålla den bästa vården genom att erbjuda rutiner, analysverktyg och utbildning i kombination med innovativa produktlösningar. Fördelarna inkluderar förbättrat välbefinnande för vårdtagarna, en bättre arbetsmiljö, minskad resursförbrukning samt en lägre totalkostnad. En studie* av 181 vårdhem runt om i världen som har implementerat TENA Solutions visar tydliga förbättringar i 95 procent av fallen:

 • 38 procent mindre läckage
 • 47 procent förbättring avseende hudåkommor
 • 44 procent mer tid till omvårdnad
 • 29 procent lägre kostnader (hänförliga till inkontinensvård)
 • 37 procent mindre tvätt
 • 31 procent mindre avfall

* Information baserad på 181 TENA Solutions-fallstudier över hela världen 2011–2013, huvudsakligen i Europa, men även i USA, Kanada och Kina.

Inkontinensvård i hemmet

SCA har initierat flera vetenskapliga studier för att förbättra standarden för inkontinensvården, bland andra:

 • Rapporten Optimal Continence Service Specification om hur man förbättrar leveransen av inkontinensvård och en hälsoekonomisk utvärdering av den förbättrade tjänsteleveransen mellan 2015 och 2030.
 • Vård med människan i centrum för personer som bor på vårdinrättningar.
 • Andel botade för de fyra patientprofilerna 1. Urin, 2. Avföring, 3. Neurologiska sjukdomar och 4. Äldre.
 • Vägledning avseende inkontinensprodukter inom riktlinjer för vård och sjukvård, en kartläggande studie i Kanada, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Polen och Spanien.
 • Förhållandet mellan formell och informell vård för människor med inkontinens, en svensk fallstudie.
 • Status för stöd till de ansvariga för inkontinensvården i tre regioner i Tyskland och en region i vardera Spanien, Polen och England.

Resultaten från studierna kommer att presenteras på det sjätte Global Forum on Incontinence i Berlin i april 2016, och kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter.