Samhällsengagemang

SCA eftersträvar att vara en engagerad samarbetspartner i de lokalsamhällen där vi bedriver verksamhet.

I enlighet med SCAs riktlinjer för samhällsengagemang prioriterar bolaget initiativ med tydlig koppling till SCAs värderingar, kompetens och verksamhet samt geografiska närvaro. Många av våra satsningar finns inom hygien och hälsa, och riktar sig ofta till kvinnor och barn. Inga aktiviteter får ha någon politisk eller religiös koppling.

Bland SCAs initiativ märks såväl storskaliga satsningar som mindre projekt med lokalt fokus. Utöver att bidra med värdefulla erfarenheter och värdefull kunskap till SCA, tillför bolagets sociala arbete värde genom att göra medarbetarna stolta över att arbeta på SCA, och det stärker dessutom kundlojaliteten.

Under 2015 investerade SCA cirka 37 (24) MSEK i lokala projekt, vilket motsvarar 0,3 procent av rörelseresultatet. Cirka 400 projekt fanns registrerade i bolagets webbaserade insamlingsverktyg. Merparten av projekten hade anknytning till hygien och hälsa. Läs mer i kapitel Samhällsengagemang.

Samhällsengagemang per region

Samhällsengagemang per fokusområde