Social data

 

2015

2014

2013

2012

2011

1)

Inklusive Vinda.

2)

Höga chefer är ledare närmast under koncernledningen. Antalet varierar över tid till följd av organisationsförändringar och bestär av 110–150 chefer. Medelhöga chefer är 750-1 000 till antalet.

3)

2011, 2012, 2013 och 2014 års data är omräknad för genomförda förvärv och avyttringar. !00 procent täckning av produktion och logistik men exklusive försäljningskontor och administration.

4)

Huvudanläggning definieras som en helägd produktionsanläggning med minst 100 anställda.

5)

Under 2015 certifierades tio huvudanläggningar enligt OHSAS 18001.

Medelantalet anställda

44 000 1)

44 247 1)

34 004

33 775

43 697

varav kvinnor, %

31

32

28

29

27

Personer som lämnat företaget under året

5 600

5 949

5 143

3 993

5 207

Personer som tillkommit under året

5 988

5 109

4 426

6 344

4 809

Personalomsättning, %

13

17

15

12

12

Åldersdistribution, %

 

 

 

 

 

–20 år

1

2

2

2

2

21–30 år

23

19

18

17

18

31–40 år

31

29

28

28

27

41–50 år

26

28

29

30

30

51–60 år

16

19

30

21

20

60– år

3

3

3

2

3

Akademisk examen eller jämförligt

22

20

18

18

14

Kompetensutveckling, utbildningstimmar per anställd

25

22

20

17

19

 

 

 

 

 

 

Mångfald

 

 

 

 

 

Andel kvinnor av styrelsemedlemmar och företagsledning, %

35

21

21

21

18

Nationaliteter, höga chefer 2), antal

24

25

18

23

14

Nationaliteter, höga till medelhöga chefer 2), antal

42

39

41

39

44

Andel kvinnor av höga chefer 2), %

28

25

24

23

17

Andel kvinnor av höga och medelhöga chefer 2), %

29

29

25

29

21

Lokalt anställda chefer på hög och medelhög nivå, %

83

78

83

81

 

 

 

 

 

 

 

Hälsa och säkerhet 3)

 

 

 

 

 

Medelantal anställda

28 001

28 067

28 233

27 172

27 465

Antal olyckor (LTA)

360

375

461

520

459

Antal olyckor bland entreprenörer (CLTA)

76

51

57

N/A

N/A

Antal arbetsdagar som förloras p.g.a. olyckor (DLA)

7 545

6 546

7 984

8 876

9 893

Olyckornas svårighetsgrad (ASR)

21,0

17,5

17,3

17,1

21,6

Olycksfrekvens (FR), (LTA /miljoner arbetstimmar)

6,3

6,7

8,5

10,0

9,1

Antal olyckor per 200 000 arbetstimmar (IR)

1,3

1,3

1,7

2,0

1,8

Dödsolyckor

0

0

0

1

1

Huvudanläggningar 4) certifierade enligt OHSAS18001, %

68 5)

52

46

31

28

 

 

 

 

 

 

Uppförandekoden

 

 

 

 

 

Granskningar av affärsetik (Business Practice Reviews)

Mexiko, Polen, Ryssland, Taiwan

Brasilien

Tjeckien, Sydkorea, Spanien

Ungern, Malaysia

Centralamerika, Grekland

Revisioner av Uppförandekoden

Mexiko, Sverige, USA, UK

Kina, Ryssland, Spanien, Turkiet

Chile, Frankrike, Mexiko, Slovakien, Taiwan

Ryssland, USA, Sverige, Polen

Malaysia, Ryssland