Hållbarhets- redovisning 2016

SCAs vision är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa

Detta är SCA

SCAS Vision

Att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa

Affärsidé

Att hållbart utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja värdeskapande hygien- och skogsindustriprodukter och tjänster

Nettoomsättning

117

miljarder SEK

Justerat rörelseresultat

13 989

MSEK

Exklusive jämförelsestörande poster

FÖRSÄLJNING I

100

LÄNDER

MEDARBETARE

46 429

Per den 31 december 2016

Dialog med SCAs vd och hållbarhetsdirektör

Steg för steg mot en hållbar framtid

SCAs vd och koncernchef Magnus Groth och hållbarhetsdirektör Kersti Strandqvist kan se tillbaka på ett händelserikt 2016. Det var året då SCA inledde ett arbete med att dela upp bolaget i en hygien- och en skogsindustridel, året då vi ingick ett avtal om att förvärva medicinföretaget BSN medical, då vi avslutade och integrerade förvärvet av mjukpappersföretaget Wausau Paper och året då vi påbörjade resan mot att bli den självklara experten på hygienområdet.

Läs mer

En hållbar, värdeskapande strategi

SCA uppdaterade 2016 sitt strategiska ramverk med framtida möjligheter och utmaningar i åtanke och utifrån intressenternas behov och förväntningar

Läs mer

Mål och utfall

 • Hälsa & säkerhet för medarbetarna

  Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och vi ska minska olycksfrekvensen (FR) med 50 procent mellan 2014 och 2020.

  –31%

  Minskning av olycksfrekvensen
 • Innovation för människa & miljö

  Vi ska leverera bättre, säkra och miljöanpassade lösningar till våra kunder.

  40%

  Andel innovationer för människa och miljö
 • Hygienlösningar

  Vi ska dela med oss av vår hygienkunskap till kunder och konsumenter och ge tillgång till prisvärda, hållbara hygienlösningar som bidrar till ett hälsosamt och värdigt liv.

  500

  Miljoner människor som använde SCA-produkter varje dag
 • Uppförandekod

  Vi ska efterleva SCAs uppförandekod. Samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden.

  91%

  Utbildade medarbetare i uppförandekoden
 • Klimat & energi

  Vi ska minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen och från inköpt el och värme med 20 procent till år 2020, med 2005 som referensår.

  –18.4%

  Minskning av koldioxidutsläpp
 • Fiberinköp & Biologisk mångfald

  All färsk vedfiber i våra produkter ska vara FSC®- eller PEFC™-certifierade, eller uppfylla FSC:s standard för kontrollerat virke.

  99%

  Andel fiber som är FSC/PEFC-certifierad eller uppfyller FSC:s standard för kontrollerat virke
 • Vatten

  Våra anläggningar ska minska nivåerna av suspenderade ämnen med 10 procent.

  –12.5%

  Minskning av suspenderade ämnen
Läs mer

2016 i korthet

500

MILJONER
MÄNNISKOR ANVÄNDE SCA-PRODUKTER VARJE DAG

Läs mer

2

MILJONER
MÄNNISKOR UTBILDADES I HYGIEN

Läs mer

91

PROCENT
HAR UTBILDATS I UPPFÖRANDEKODEN

Läs mer

0

OLYCKSTILLBUD
PÅ 23 AV SCAS ANLÄGGNINGAR

Läs mer

Hygiene Matters

Hygiene Matters – ett initiativ för att driva en global dialog om hygien, hälsa och välbefinnande

Bristande hygien och sanitet står i vägen för miljontals människors hälsa och välbefinnande samt försörjning och utveckling. SCA har samlat kunskaper och initierat samtal om hygienens roll och betydelse under många år och via Hygiene Matters-initiativet sedan 2008. Med Hygiene Matters-initiativet vill SCA öka medvetenheten om vikten av hygien och dess koppling till hälsa och välbefinnande samt bryta tabun kring frågor som menstruation och hygien. Med SCAs affärsmodell och hygienlösningar bidrar SCA till att höja hygienstandarden i världen.

Två bärande områden i Hygiene Matters-initiativet är en global konsumentundersökning och rapporten Hygiene Matters. Rapporten 2016/2017 tar upp det ekonomiska värdet av att investera i hygien, att bryta tabun och stigman som omger menstruation och inkontinens samt innovativa lösningar för framtiden. För första gången togs rapporten fram i samverkan med WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaborative Council). WSSCC är det enda FN-organ som enbart arbetar med sanitet- och hygienfrågor.

Läs mer

Hållbarhetskontakter

Kersti Strandqvist
SVP Group Sustainability
Direct: +46 8 788 52 24
kersti.strandqvist[a]sca.com

Läs mer