Utmaningar blir affärsmöjligheter

SCA bidrar till att tillfredsställa sociala och miljömässiga behov i samhället och till att öka välbefinnandet för miljontals människor. Genom innovation av produkter och affärsmodeller kan utmaningar omvandlas till affärsmöjligheter och utgöra grunden till våra framtida erbjudanden.

SCA utvecklar innovationer för människa och miljö. De nya lösningarna ska innehålla förbättringar för användaren eller för miljön till följd av förbättrad funktion, design, råmaterial, effektivare teknik eller logistik. Innovationer som möter behov på nya och hållbara sätt ger oss konkurrensfördelar.

Systematisk kreativitet

SCAs process för innovation börjar med en insikt om ett behov eller med en ny teknisk lösning. Genom att vara nära kunder och konsumenter, förstå behoven och omvandla insikterna till lösningar i våra produkter och tjänster bidrar SCA positivt till människors vardag. Vi integrerar miljöfrågor och sociala behov i innovationsprocessen så vi kan mäta hur vi förbättrar hållbarhetsprofilen på våra innovationer.


MÅL

Vi ska leverera bättre, säkra och miljöanpassade lösningar till våra kunder. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan genom att ta hänsyn till nya innovationers hela livscykel.

UTFALL 2016

40 procent av SCAs innovationer medförde sociala och/eller miljöförbättringar.

Exempel på innovationer för människa och miljö är TENA Lady Pants, Tork SmartOne och Okay Compressé.


Stort att vara liten

Under året lanserade SCA i Frankrike ett nytt hushållspapper, Okay Compressé. Det smarta är storleken: den komprimerade hushållsrullen är lika effektiv och har lika många ark som en vanlig Okay-rulle men den är bara hälften så stor som en standardrulle.

”Okay Compressé fungerar lika bra i köket och är bättre för miljön”, säger Nicolas Estrella på SCA.

Pappersrullen komprimeras med hjälp av innovative teknik och den är patenterad. Förpackningarna är 30 procent mindre och lastbilstransporterna har minskat med 36 procent. Allt detta bidrar till att växthusgasutsläppen minskar med 8 procent i produktens hela livscykel. Att vara liten är verkligen stort.

Med hjälp av en patenterad komprimeringsteknik blir Okay Compressés hushållsrullar hälften så tjocka som vanliga.


Nya Tork SmartOne minskar förbrukningen

Toalettpappershållaren Tork Smart-One är utformad för att användas i skolor, sjukhus, idrottsarenor, järnvägsstationer och andra miljöer med höga krav på kostnadskontroll och hygien. Förbrukningen av toalettpapper kan minskas med upp till 40 procent i jämförelse med traditionella jumborullar. Genom att man bara kan ta ett ark i taget minskar även risken för stopp i rören.


Minskad klimatpåverkan från förpackningspapper

SCA producerar , ett färskfiberbaserat förpackningspapper, vid sina anläggningar i Obbola och Munksund i Sverige. Under perioden 2006–2016 minskade produkternas klimatpåverkan (carbon footprint) med 30 procent genom ett långsiktigt investeringsprogram för att utveckla kraftlinerbruken samt ett kontinuerligt, högt prioriterat arbete med att byta ut fossila bränslen mot biobränslen. Ett exempel är investeringen i en ny mesaugn som eldas med pellets istället för olja vid anläggningen i Munksund, vilket minskade de årliga fossila koldioxidutsläppen med 20 000 ton eller 75 procent.


CIRKULÄRA MÖJLIGHETER

Övergången från en linjär ekonomi, där vi tillverkar nytt och slänger bort, till en där vi minimerar resursåtgång och avfall, återvinner och återanvänder, kommer att ställa krav på företag och samhällen att tänka nytt och innovativt.

SCA har blivit medlem i Ellen MacArthur Foundations Circular Economy 100-program (CE100) som startades för att hjälpa företag och organisationer att utveckla nya cirkulära lösningar. Medlemskapet ger SCA nya insikter och idéer som kan omvandlas till innovationer och affärslösningar och bidra till att skapa ett cirkulärt samhälle. Konsumentavfallsproblematiken är ett område som SCA lägger stor vikt vid och söker lösningar på.

Som vanliga underkläder

TENA Lady Pants är en absorberande engångstrosa som känns som vanliga underkläder.

Säkerhet kommer naturligtvis i första hand för den som använder inkontinensskydd men varför ska man behöva kompromissa med diskretion eller utseende? Det önskemålet tog TENAs innovationsteam vara på och skapade TENA Lady Pants, TENAs mest underklädeslika produkt hittills.

TENA Lady Pants är en absorberande engångstrosa med feminint mönster och bomullskänsla, den ser ut som vanliga underkläder och skyddar mot läckage, lukt och fukt. Den har en tunnare kärna och anatomisk passform som tillsammans med det bomullslika materialet ger ökad bekvämlighet och diskretion. Dessutom gör den tunna designen produkten bättre ur miljösynpunkt med en minskad klimatpåverkan på 19 procent.

Kraftliner
Förpackningspapper tillverkat av huvudsakligen färsk fiber.
Cirkulär ekonomi
Ekonomiska modeller i ett företag, samhälle eller en organisation där cirkulära kretslopp används istället för linjära.