Nöjda kunder och konsumenter

SCAs produkter och tjänster bidrar till att underlätta vardagen för många människor. Vi finns till för våra kunder och konsumenter. För att lyckas behöver vi förstå deras behov och hur vi bäst kan möta dessa med våra erbjudanden.

Kundförståelse och konsumentinsikt avgör vilka innovationer vi utvecklar och hur vi levererar den färdiga produkten eller tjänsten till marknaden. Om allt blir rätt kan vi bidra till att öka livskvalitet, hälsa och välbefinnande hos våra målgrupper.

Vi studerar vår omvärld för att fånga upp trender och nya behov och vi för en dialog med kunder och konsumenter. Mycket kunskap får vi från SCAs säljare och vi gör regelbundna kundnöjdhetsundersökningar.

Konsumentdialogen sker med hjälp av fokusgrupper eller genom djupintervjuer. Vi observerar våra konsumenters och kunders beteenden, exempelvis genom hembesök. Vi får även insyn i konsumenternas behov och uppfattningar om våra produkter genom att följa diskussionerna på sajter som www.libero.com och www.girls1st.se eller i sociala medier.


Red.fit utmanar fördomar om mens och träning

Red.fit-kampanjen blev en viral succé.
LÄS MER OCH SE FILMEN PÅ LIBRESSE.SE/REDFIT.

Mens och träning omges fortfarande av fördomar och tabun. Föreställningen att träning i samband med mens är skadligt och att det försämrar prestationen är vanlig, och många kvinnor är oroliga för att det ska märkas att de har mens.

Det vill Liberesse, SCAs varumärke för mensskydd, ändra på. Initiativet Red.fit ger råd och tips om träning, näring och kost samt motivation, för bästa välmående oavsett tid i månaden.

Red.fit lanserades först i Storbritannien med filmen ”Blood”, som blev en viral succé med mer än fyra miljoner visningar. I Sverige respektive Norge bryter Libresse och Red.fit tystnaden om mens inom idrotten med hjälp av fotbollsspelaren Lotta Schelin och freestyleskidåkaren Tiril Sjåstad Chrisiansen.

Red.fit är resultatet av ett forskningsprojekt som SCA och Libresse finansierar där man undersöker menscykelns inverkan på fysisk prestation och hälsa. Projektet stödjs av forskaren och långdistanslöparen Georgie Bruinvels vid St. Mary’s University i Storbritannien.

”Red.fit är det perfekta uttrycket för vår varumärkesstrategi ’Live fearless’. Mens är det sista tabut för kvinnor inom idrotten, mycket beroende på att det saknas kunskap och dialog. Samarbetet med St. Mary’s kommer hjälpa oss att utmana fördomarna och förändra synen på mens och träning”, säger Martina Poulopati, Global Brand Communications Manager för mensskydd.

Red.fit har redan gett resultat. Som en följd av kampanjen har norska olympiska och paralympiska kommittén (Olympiatoppen) infört frågor om mens i sina hälsokontrollsrutiner för kvinnliga idrottare.


SCA stödjer nytt centrum för internationell inkontinensforskning

Gothenburg Continence Research Center, ett nytt centrum för internationell inkontinensforskning, har inrättats vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. SCA har gått in med ekonomiskt stöd för att möjliggöra satsningen. Omkring 100 forskare inom olika discipliner är anslutna till centret, däribland Adrian Wagg, en av världens ledande forskare inom äldrevård och inkontinens.

De första forskningsprojekten kom igång i slutet av året, bland annat ett som ska utröna varför en del män som genomgått prostataoperation drabbas av inkontinens och andra inte.

Det nya forskningscentret kommer att ge oss viktiga insikter om inkontinensvård och hjälpa oss att utveckla ännu bättre produkter och tjänster”

Hans Bergh, Global Brand Director på SCA och ansvarig för samarbetet med forskningscentret.

Gemensam graviditet med världens första gravidarmband

Med Liberos gravidarmband kan par som väntar barn känna en större samhörighet.

Libero, SCAs varumärke för barnblöjor, har lanserat ”gravidarmbandet” BabyBuzz som gör det möjligt att uppleva graviditeten på ett nytt sätt, också för den förälder som själv inte är gravid.

”Som ett sms, fast från barnet” – så beskrivs armbandet av några av de första som testat det. Med ett enkelt tryck på sitt armband kan mamman skicka en vibration, en buzz, till sin partners armband när barnet sparkar eller gör sig påmint på något annat sätt.

Libero fick idén till armbandet via det egna forumet Föräldrasnack där blivande föräldrar sa att de önskade att graviditeten kunde bli mer gemensam. Olika tekniker och prototyper testades under två års tid och resultatet är den produkt som lanserades i Sverige hösten 2016.

”Våra studier bekräftade att det finns ett glapp mellan den gravida och den icke-gravida föräldern. Båda vill samma sak men når inte riktigt fram till varandra. Vi är glada över att kunna bidra till en bra start för nyblivna föräldrar”, säger Camilla Svensson, marknadschef på Libero.

BabyBuzz finns att låna gratis via libero.se/babybuzz.

NÅGRA UTMÄRKELSER FRÅN KUNDER 2016

”Årets leverantör” i Nordamerika av distributören Bunzl

”Bästa hållbarhetsprestation” av distributören Lyreco

”Bästa leverantör utanför livsmedelssektorn” av Wal-Mart i Mexiko

”Årets tillverkare” av Stor- britanniens Foodservice Packaging Association (FPA)

”Årets leverantör” av Cardinal Health Canada

”VIP Partner Award” i Kanada och ”Cornerstone Partner Award” i USA av matföretaget Gordon Food Services.


Yellowstone nationalpark värnar naturresurser med Tork-produkter

Vårt hållbarhetsarbete fick Yellowstone nationalpark att välja SCA som leverantör.

Yellowstone nationalpark i nordvästra USA är världens äldsta nationalpark och den finns uppsatt på Unescos världsarvslista. Parken drivs av Xanterra Parks and Resorts, ett företag som sätter omsorg om miljön och naturresurser i första rummet och som vill samarbeta med leverantörer som delar dessa värderingar. SCA uppfyllde kriterierna och levererar mjukpapper till Yellowstones restauranger och badrum.

SCA var den första producenten i USA som fick använda miljömärkningen EcoLogo på sitt 100 procent återvunna mjukpapper, men det var framför allt vårt holistiska synsätt på hållbarhet längs hela värdekedjan som fick Xanterra att välja oss som leverantör. Vi har ett program vi kallar SmartFit, där vi tittar på allt från förpackning av produkterna till transporter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det leder till optimerad transportkapacitet, minskad bränsleanvändning och minskad energiförbrukning i lagerbyggnaderna.

”SCA värnar miljön i varje steg av tillverkningsprocessen, från att använda återvunna råmaterial och spara energi till att eliminera utfällning av klorföreningar”, säger Chris Lane, miljöchef på Xanterra. ”Precis som vårt eget företag så pratar SCA inte bara hållbarhet, de agerar hållbart”.