Detta är SCA

SCAS VISION

Att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa

AFFÄRSIDÉ

Att hållbart utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja värdeskapande hygien- och skogsindustriprodukter och tjänster

NETTOOMSÄTTNING

117

miljarder SEK

FÖRSÄLJNING I

100

länder

MEDARBETARE

46 429

Per den 31 december 2016