Miljödata1)

Råmaterial, energi och utsläpp

 

 

Skogsindustri­produkter

 

Mjukpapper

 

Personliga hygienprodukter

 

Totalt SCA-koncernen

 

 

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

1)

Siffrorna i tabellerna är avrundade, därav förekommande differenser i totalsummorna.

2)

Delvis interna leveranser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papper och massa

kton

2 206

2 358

2 351

 

3 200

3 097

3 033

 

 

 

 

 

5 407

5 455

5 384

Personliga hygienprodukter

kton

 

 

 

 

 

 

 

 

642

761

708

 

642

761

708

Virke och sågade trävaror

1 000m3

2 139

2 075

2 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 139

2 075

2 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Råmaterial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundved och sågverksflis 2)

kton

4 183

4 302

4 710

 

435

460

439

 

0

0

0

 

4 618

4 761

5 150

Inköpt massa

kton

54

69

72

 

1 358

1 402

1 316

 

350

383

364

 

1 763

1 855

1 752

Inköpt papper

kton

0

0

0

 

206

124

123

 

0,5

0

0

 

206

124

123

Returpapper

kton

281

301

328

 

2 156

1 972

1 982

 

5

5

4

 

2 442

2 278

2 314

Oorganiskt material

kton

202

206

214

 

0

0

0

 

0

0

0

 

202

206

214

Organiskt fossilt material

kton

12

12

13

 

0

0

3

 

340

560

404

 

352

572

420

Vatten

Mm3

105

108

110

 

110

97

95

 

1

1

1

 

216

206

206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottryckskraft

GWhe

709

802

819

 

547

532

505

 

0

0

0

 

1 256

1 334

1 324

El från nätet

GWhe

2 306

2 496

2 485

 

3 822

3 687

3 733

 

466

518

497

 

6 595

6 702

6 716

Totalt

GWhe

3 015

3 298

3 304

 

4 369

4 219

4 238

 

466

518

497

 

7 850

8 036

8 039

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJfuel

27 599

27 794

25 971

 

4 923

4 485

4 442

 

0

0

0

 

32 523

32 279

30 414

Fossilt bränsle

TJfuel

1 306

1 104

1 287

 

26 843

26 313

25 902

 

318

304

305

 

28 467

27 721

27 494

Elpannor

TJfuel

244

235

122

 

88

65

55

 

0

0

0

 

332

300

177

Totalt

TJfuel

29 150

29 133

27 380

 

31 854

30 863

30 400

 

318

304

305

 

61 322

60 300

58 085

varav mottryckskraft

TJfuel

3 006

3 393

3 466

 

2 236

2 238

2 843

 

0

0

0

 

5 241

5 631

6 310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

1 544

1 698

1 592

 

1 942

1 649

1 772

 

25

23

24

 

3 511

3 370

3 388

SO2

ton

413

328

352

 

768

321

262

 

0

0

0

 

1 180

649

615

Stoft

ton

92

175

219

 

139

133

140

 

0

0

0

 

232

308

358

CO2 fossilt

kton

93

84

99

 

1 560

1 491

1 465

 

18

17

17

 

1 672

1 592

1 581

CO2 fossilt, inköpt el

kton

24

28

31

 

1 304

1 199

1 284

 

123

156

146

 

1 451

1 383

1 461

CO2 biogent

kton

2 513

2 706

2 664

 

524

500

490

 

0

7

0

 

3 037

3 214

3 154

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

16 587

15 262

13 614

 

7 860

9 434

8 423

 

37

36

33

 

24 483

24 732

22 070

BOD

ton

2 942

1 678

1 293

 

1 156

1 326

1 158

 

1

1

1

 

4 099

3 005

2 452

Suspenderade ämnen

ton

4 038

2 853

1 891

 

1 323

1 282

1 231

 

1

1

1

 

5 362

4 137

3 123

AOX

ton

14

10

11

 

4

5

5

 

0

0

0

 

17

16

16

P

ton

60

40

47

 

43

35

41

 

1

1

0

 

104

76

88

N

ton

385

387

341

 

379

230

263

 

2

2

1

 

766

619

605

Avloppsvatten

Mm3

41

45

45

 

75

68

69

 

0

0

0

 

116

113

115

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

3 464

11 024

8 846

 

641 226

608 334

574 218

 

3 946

1 855

2 944

 

648 636

621 212

586 008

Återvinning

ton

108 733

121 905

143 335

 

1 047 121

993 370

1 078 083

 

55 116

60 407

53 905

 

1 210 970

1 175 681

1 275 324

Farligt avfall

ton

3 450

1 187

1 217

 

3 821

1 933

1 900

 

161

213

166

 

7 433

3 333

3 284

 

 

Skogsindustri­produkter

 

Mjukpapper

 

Personliga hygienprodukter

 

Totalt SCA-koncernen

 

 

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

Certifierade volymer, SCAs huvudanläggningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001

%

91

91

91

 

77

77

77

 

96

82

84

 

 

 

 

ISO 14001

%

89

85

83

 

86

87

85

 

85

90

91

 

 

 

 

Fakta om anläggningarna – Personliga hygienprodukter

 

 

Buenos Aires, Argentina

Bowling Green, USA

Caloto, Colombia

Drummond­ville, Kanada

Ecatepec, Mexico

Falken­berg, Sverige

Gemerskà Hôrka, Slovakien

Gennep, Nederlän­derna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

7

20

52

35

41

76

39

87

Virke och sågade trävaror

m3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottryckskraft

GWh

0

0

0

0

0

0

0

0

El från nätet

GWh

9

25

38

26

35

47

39

40

Totalt

GWh

9

25

38

26

35

47

39

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

Fossilt bränsle

TJ

0

13

1

4

0

0

26

27

Elpannor

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

TJ

0

13

1

4

0

0

26

27

varav mottryckskraft

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

0,0

1

0,1

0,4

0

0

3

3

SO2

ton

0,0

0

0

0

0

0

0

0

Stoft

ton

0,0

0

0

0

0

0

0

0

CO2 fossilt

kton

0,0

0,7

0,1

0,2

0

0

1

2

CO2 fossilt, inköpt el

kton

3

12

7

4

16

0,5

6

19

CO2 biogent

kton

0,0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

BOD

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

Suspenderade ämnen

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

AOX

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

P

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

N

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

Avloppsvatten

Mm3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

824

9

155

0

480

467

259

5

Återvinning

ton

782

2 604

4 332

2 882

5 800

4 366

8 970

2 661

Farligt avfall

ton

1

4

2

1

0

0,3

5

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hondou­ville, Frankrike

Hoogezand, Nederländerna

Lasso, Ecuador

Mölnlycke, Sverige

Olawa, Polen

Ranjan­gaon, Indien

Rio Negro, Colombia

San Christobal, Dominik­anska Repub­liken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

4

92

4

3

87

2

21

1

Virke och sågade trävaror

m3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottryckskraft

GWh

0

0

0

0

0

0

0

0

El från nätet

GWh

14

77

2

4

55

2

16

0,7

Totalt

GWh

14

77

2

4

55

2

16

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

Fossilt bränsle

TJ

100

85

0

12

9

0

1

0

Elpannor

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

TJ

100

85

0

12

9

0

1

0

varav mottryckskraft

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

3

8

0

1

0,9

0

0,1

0

SO2

ton

0,2

0

0

0

0

0

0

0

Stoft

ton

0,3

0

0

0

0

0

0

0

CO2 fossilt

kton

6

5

0

0,8

0,5

0

0,1

0

CO2 fossilt, inköpt el

kton

0,6

36

0,5

0

0

2

3

0,1

CO2 biogent

kton

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

37

0

0

0

0

0

0

0

BOD

ton

1

0

0

0

0

0

0

0

Suspenderade ämnen

ton

1

0

0

0

0

0

0

0

AOX

ton

0,1

0

0

0

0

0

0

0

P

ton

0,6

0

0

0

0

0

0

0

N

ton

2

0

0

0

0

0

0

0

Avloppsvatten

Mm3

0,4

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

274

0

85

0

242

287

200

28

Återvinning

ton

2 005

6 235

133

280

7 562

0

2 698

100

Farligt avfall

ton

122

0

0

0

0

0

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sao Paolo, Brasilien

Istanbul 1, Turkiet

Valls, Spanien

Veniov, Ryssland

Istanbul 2, Turkiet

Totalt Personal Care
21 anlägg­ningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

 

 

12

6

14

19

20

642

Virke och sågade trävaror

m3

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottryckskraft

GWh

 

 

0

0

0

0

0

0

El från nätet

GWh

 

 

4

2

8

15

6

466

Totalt

GWh

 

 

4

2

8

15

6

466

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

 

 

0

0

0

0

0

0

Fossilt bränsle

TJ

 

 

0

0,3

0

33

8

318

Elpannor

TJ

 

 

0

0

0

0

0

0

Totalt

TJ

 

 

0

0,3

0

33

8

318

varav mottryckskraft

TJ

 

 

0

0

0

0

0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

 

 

0

0

0

3

0,8

25

SO2

ton

 

 

0

0

0

0

0

0,2

Stoft

ton

 

 

0

0

0

0

0

0,3

CO2 fossilt

kton

 

 

0

0

0

2

0,4

18

CO2 fossilt, inköpt el

kton

 

 

0,7

1

2

6

3

123

CO2 biogent

kton

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

 

 

0

0

0

0

0

37

BOD

ton

 

 

0

0

0

0

0

1

Suspenderade ämnen

ton

 

 

0

0

0

0

0

1

AOX

ton

 

 

0

0

0

0

0

0,1

P

ton

 

 

0

0

0

0

0

0,6

N

ton

 

 

0

0

0

0

0

2

Avloppsvatten

Mm3

 

 

0

0

0

0

0

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

 

 

622

0

0

11

0

3 946

Återvinning

ton

 

 

90

694

445

1 808

672

55 116

Farligt avfall

ton

 

 

0

0

0,6

0

22

161

Fakta om anläggningarna – Mjukpapper

 

 

Barton, USA

Cajica, Colombia

Flagstaff, USA

Harrodsburg, USA

Lasso, Ecuador

Medellin, Colombia

Menasha, USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

170

50

54

56

24

35

189

Virke och sågade trävaror

m3

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern vattenkraft

GWh

0

0

0

0

0

0

0

Mottryckskraft

GWh

0

0

0

0

0

13

0

El från nätet

GWh

280

87

65

106

32

38

312

Totalt

GWh

280

87

65

106

32

51

312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

0

0

0

0

0

0

0

Fossilt bränsle

TJ

1 209

492

464

665

209

437

1 412

Elpannor

TJ

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

TJ

1 209

492

464

665

209

437

1 412

varav mottryckskraft

TJ

0

0

0

0

0

99

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

37

18

20

29

7

0,5

64

SO2

ton

0,3

0,8

0,1

0,2

15

0

0,5

Stoft

ton

4

0

1

2

5

0

35

CO2 fossilt

kton

68

28

26

37

16

24

79

CO2 fossilt, inköpt el

kton

136

16

32

52

0

7

152

CO2 biogent

kton

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

0

74

157

0

132

761

0

BOD

ton

103

29

13

0

38

194

38

Suspenderade ämnen

ton

178

43

56

0

27

180

57

AOX

ton

0

0

0

0

0

0

0

P

ton

6

4

0,9

0

0

0,8

7

N

ton

77

5

2

0

0

0

48

Avloppsvatten

Mm3

10

0,7

0,3

0,6

0,7

0,6

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

111 491

2 661

46 886

9 282

3 780

1 590

166 148

Återvinning

ton

67 425

48 568

971

0

18 392

20 455

22

Farligt avfall

ton

19

7

9

3

54

170

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middletown, USA

Monterrey, Mexiko

Santiago, Chile

Sahagùn, Mexiko

South Glens Falls, USA

Uruapan, Mexiko

Allo, Spanien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

102

59

42

59

63

54

129

Virke och sågade trävaror

m3

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern vattenkraft

GWh

0

0

0

0

0

0

0

Mottryckskraft

GWh

9

0

0

0

0

36

0

El från nätet

GWh

142

72

68

85

101

28

152

Totalt

GWh

151

72

68

85

101

64

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

0

0

0

0

0

0

0

Fossilt bränsle

TJ

1 333

396

508

485

536

678

742

Elpannor

TJ

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

TJ

1 333

396

508

485

536

678

742

varav mottryckskraft

TJ

0

0

0

0

0

413

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

377

11

51

21

12

49

14

SO2

ton

467

0

0

0,1

0,1

0

0

Stoft

ton

0

1

0

2

0

0

0

CO2 fossilt

kton

110

22

41

27

30

38

42

CO2 fossilt, inköpt el

kton

69

33

27

39

49

13

39

CO2 biogent

kton

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

0

0

45

335

0

557

91

BOD

ton

33

0

26

84

155

62

15

Suspenderade ämnen

ton

139

0

14

91

68

60

20

AOX

ton

0

0

0

0

0

0

0,4

P

ton

2

0

1

3

0

1

0,8

N

ton

2

0

17

28

45

14

6

Avloppsvatten

Mm3

6

0,7

2

1

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

117 915

13 194

35 174

30 924

10 372

23 291

3 318

Återvinning

ton

2 079

8 978

59

42 052

64 119

447

591

Farligt avfall

ton

7

28

0

117

1

76

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto­pascio, Italien

Chester­field, UK

Collodi, Italien

Cuijk, Nederlän­derna

Gien, Frankrike

Hondou­ville, Frankrike

Kostheim, Tyskland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

25

23

35

52

137

64

136

Virke och sågade trävaror

m3

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern vattenkraft

GWh

0

0

0

0

0

0

0

Mottryckskraft

GWh

31

0

0

0

6

0

37

El från nätet

GWh

3

33

34

71

232

113

149

Totalt

GWh

34

33

34

71

237

113

186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

0

0

0

7

0

0

0

Fossilt bränsle

TJ

391

204

229

353

1 381

479

1 359

Elpannor

TJ

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

TJ

391

204

229

359

1 381

479

1 359

varav mottryckskraft

TJ

295

0

0

0

85

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

35

8

14

11

29

12

54

SO2

ton

0

0

0

0

0,6

0,9

0,4

Stoft

ton

0,2

0,4

0

0

2

1

0

CO2 fossilt

kton

22

11

13

20

77

27

76

CO2 fossilt, inköpt el

kton

0,9

13

11

33

9

5

71

CO2 biogent

kton

0

0

0

0,6

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

0

0

0

42

97

196

138

BOD

ton

0

0

0

4

11

5

5

Suspenderade ämnen

ton

0

0

0

5

14

8

3

AOX

ton

0

0

0

0

0,6

0,5

0,2

P

ton

0

0

0

0,1

1

1

0,4

N

ton

0

0

0

2

11

10

4

Avloppsvatten

Mm3

0,2

0,4

0,2

0,8

2

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

22

333

46

30

14

2 684

0

Återvinning

ton

681

30 185

215

50 324

9 072

115 278

86 618

Farligt avfall

ton

22

5

51

45

171

247

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunheim, Frankrike

Le Theil, Frankrike

Lilla Edet, Sverige

Lucca, Italien

Manchester, UK

Mannheim, Tyskland

Mediona, Spanien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

50

65

98

118

47

313

12

Virke och sågade trävaror

m3

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern vattenkraft

GWh

0

0

0

0

0

0

0

Mottryckskraft

GWh

0

0

3

78

0

257

0

El från nätet

GWh

64

58

131

35

86

262

12

Totalt

GWh

64

58

134

112

86

519

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

0

0

465

0

0

4 228

0

Fossilt bränsle

TJ

364

363

174

1 374

556

3 541

92

Elpannor

TJ

0

0

88

0

0

0

0

Totalt

TJ

364

363

727

1 374

556

7 769

92

varav mottryckskraft

TJ

0

0

0

936

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

9

20

47

132

14

581

3

SO2

ton

0,6

0,2

0,2

0

0

275

0

Stoft

ton

0

0

1

0

0

58

0

CO2 fossilt

kton

20

20

10

77

31

199

5

CO2 fossilt, inköpt el

kton

3

2

2

11

35

124

3

CO2 biogent

kton

0

0

62

0

0

453

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

98

24

231

0

0

3 913

0

BOD

ton

24

9

29

0

0

171

0

Suspenderade ämnen

ton

11

1

37

0

0

203

0

AOX

ton

0,3

0,1

0,2

0

0

0,4

0

P

ton

0,2

0,2

0,4

0

0

8

0

N

ton

7

1

10

0

0

44

0

Avloppsvatten

Mm3

0,8

0,4

2

0,2

0,8

13

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

3

0

0

733

0

247

71

Återvinning

ton

1 684

4 934

18 293

2 092

6 266

86 834

613

Farligt avfall

ton

34

508

31

178

49

796

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuss, Tyskland

Nokia, Finland

Oakenholt, UK

Ortmann, Österrike

Prudhoe, UK

Sovetsk, Ryssland

Stembert, Belgien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

113

62

70

130

124

66

70

Virke och sågade trävaror

m3

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern vattenkraft

GWh

0

0

0

0

0

0

0

Mottryckskraft

GWh

0

0

0

78

0

0

0

El från nätet

GWh

142

92

47

63

135

81

74

Totalt

GWh

142

92

47

141

135

81

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

0

204

0

20

0

0

0

Fossilt bränsle

TJ

625

255

458

1 296

918

502

467

Elpannor

TJ

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

TJ

625

459

458

1 315

918

502

467

varav mottryckskraft

TJ

0

0

0

409

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

20

26

25

46

26

12

23

SO2

ton

0,7

0

0,1

0

4

0

0,1

Stoft

ton

0,1

0

0

0

4

12

4

CO2 fossilt

kton

35

17

26

73

51

28

26

CO2 fossilt, inköpt el

kton

67

14

19

0

56

31

15

CO2 biogent

kton

0

7

0

1

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

89

162

70

250

218

61

77

BOD

ton

4

12

14

10

19

10

34

Suspenderade ämnen

ton

4

19

15

32

27

6

4

AOX

ton

0,2

0,4

0

0,1

0

0

0,2

P

ton

0,2

0,6

0,7

2

1

0,6

0,1

N

ton

7

4

12

14

6

4

2

Avloppsvatten

Mm3

0,8

3

0,5

4

3

1

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

0

3 203

236

0

7 758

1 774

0

Återvinning

ton

4 527

63 820

755

87 229

67 746

34 393

3 571

Farligt avfall

ton

48

5

56

45

60

20

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stubbins, UK

Suameer, Nederlän­derna

Sveto­gorsk, Ryssland

Valls, Spanien

Witzen­hausen, Tyskland

Totalt Mjuk­papper
40 anlägg­ningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

 

60

7

53

153

31

3 200

Virke och sågade trävaror

m3

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern vattenkraft

GWh

 

0

0

0

0

0

0

Mottryckskraft

GWh

 

0

0

0

0

0

547

El från nätet

GWh

 

72

11

61

163

27

3 822

Totalt

GWh

 

72

11

61

163

27

4 369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

 

0

0

0

0

0

4 923

Fossilt bränsle

TJ

 

495

48

356

829

168

26 843

Elpannor

TJ

 

0

0

0

0

0

88

Totalt

TJ

 

495

48

356

829

168

31 854

varav mottryckskraft

TJ

 

0

0

0

0

0

2 236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

 

37

0,7

12

26

8

1 942

SO2

ton

 

0

0

0,0

0

0

768

Stoft

ton

 

0

0

4

0

0

139

CO2 fossilt

kton

 

28

3

20

46

9

1 560

CO2 fossilt, inköpt el

kton

 

30

5

23

41

13

1 304

CO2 biogent

kton

 

0

0

0

0

0

524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

 

0

0

0

43

0

7 860

BOD

ton

 

0

0

0

5

0

1 156

Suspenderade ämnen

ton

 

0

0

0

3

0

1 323

AOX

ton

 

0

0

0

0,1

0

4

P

ton

 

0

0

0

0

0

43

N

ton

 

0

0

0

0

0

379

Avloppsvatten

Mm3

 

1

0,2

1

0,4

0

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

 

2 521

0

45 525

0

0

641 226

Återvinning

ton

 

79 416

2 644

5 910

9 437

423

1 047 121

Farligt avfall

ton

 

53

1

1

377

65

3 821

Fakta om anläggningarna – Skogsindustriprodukter

 

 

Munksund, Sverige

Obbola, Sverige

Ortviken, Sverige

Östrand, Sverige

BioNorr, Sverige

Stugun, Sverige

BM Skandinavia Tunadal, Sverige

Bollsta, Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

389

423

720

500

159

15

0

0

Virke och sågade trävaror

1 000 m3

0

0

0

0

0

88

71

546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern vattenkraft

GWh

0

0

0

0

0

0

0

0

Mottryckskraft

GWh

175

141

66

326

0

0

0

0

El från nätet

GWh

180

180

1 600

165

30

9

3

42

Totalt

GWh

355

322

1 666

492

30

9

3

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

6 063

4 155

2 857

11 997

552

66

3

672

Fossilt bränsle

TJ

199

352

269

418

2

0,3

0

35

Elpannor

TJ

75

0

170

0

0

0

0

0

Totalt

TJ

6 336

4 506

3 295

12 415

554

66

3

707

varav mottryckskraft

TJ

738

595

298

1 374

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

340

262

185

758

0,2

7

0

55

SO2

ton

127

38

31

217

0

0

0

0,8

Stoft

ton

20

20

20

33

45

0

0

1

CO2 fossilt

kton

15

28

19

33

0,1

0

0

3

CO2 fossilt, inköpt el

kton

2

2

18

2

0,3

0,1

0

0,5

CO2 biogent

kton

641

448

290

1 135

54

6

0

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

4 483

1 354

2 916

7 833

0

0

0

0

BOD

ton

891

147

49

1 787

0

0

0

69

Suspenderade ämnen

ton

1 948

557

60

1 473

0,3

0

0

0

AOX

ton

2

2

2

8

0

0

0

0

P

ton

23

16

2

19

0

0

0

0

N

ton

118

72

56

139

0

0

0

0

Avloppsvatten

Mm3

9

5

11

15

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

2 876

395

0,5

118

12

5

0

0

Återvinning

ton

10 924

21 189

28 068

26 606

15

80

26

2 269

Farligt avfall

ton

102

72

271

465

2 354

5

26

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

Gällö, Sverige

Munksund, Sverige

Rundvik, Sverige

Tunadal, Sverige

Papper och massa 4 anllägg­ningar

Skogs­verk­samhet 8 anlägg­ningar

Skogsindustri­produkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

 

0

0

0

0

2 032

174

2 206

Virke och sågade trävaror

1 000 m3

 

306

389

306

434

0

2 139

2 139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern vattenkraft

GWh

 

0

0

0

0

0

0

0

Mottryckskraft

GWh

 

0

0

0

0

709

0

709

El från nätet

GWh

 

14

26

21

35

2 126

180

2 306

Totalt

GWh

 

14

26

21

35

2 835

180

3 015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

 

196

448

210

381

25 071

2 528

27 599

Fossilt bränsle

TJ

 

0

26

6

0,1

1 236

70

1 306

Elpannor

TJ

 

0

0

0

0

244

0

244

Totalt

TJ

 

196

474

216

381

26 552

2 598

29 150

varav mottryckskraft

TJ

 

0

0

0

0

3 006

0

3 006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

 

21

5

15

6

1 544

110

1 654

SO2

ton

 

0

9

0,2

0

413

10

423

Stoft

ton

 

24

0,3

12

0,1

92

83

175

CO2 fossilt

kton

 

0

2

0,5

0

93

5

99

CO2 fossilt, inköpt el

kton

 

0,2

0,3

0,2

0,4

24

2

26

CO2 biogent

kton

 

19

43

18

37

2 513

241

2 754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

 

0

0

0

0

16 587

0

16 587

BOD

ton

 

0

0

0

0

2 873

69

2 942

Suspenderade ämnen

ton

 

0

0

0

0

4 037

0,3

4 038

AOX

ton

 

0

0

0

0

14

0

14

P

ton

 

0

0

0

0

60

0

60

N

ton

 

0

0

0

0

385

0

385

Avloppsvatten

Mm3

 

0

0

0

0

41

0

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

 

0

58

0

0,4

3 389

75

3 464

Återvinning

ton

 

597

54

18 823

83

86 787

21 946

108 733

Farligt avfall

ton

 

12

13

42

21

909

2 541

3 450