Social data

 

2016

2015

2014

2013

2012

1)

Inklusive Vinda.

2)

Höga chefer är ledare närmast under koncernledningen. Antalet varierar över tid till följd av organisationsförändringar och bestär av 110–150 chefer. Medelhöga chefer är 750–1 000 till antalet.

3)

2011, 2012, 2013 och 2014 års data är omräknad för genomförda förvärv och avyttringar. !00 procent täckning av produktion och logistik men exklusive försäljningskontor och administration.

4)

Huvudanläggning definieras som en helägd produktionsanläggning med minst 100 anställda.

5)

Under 2016 certifierades tolv huvudanläggningar enligt OHSAS 18001.

Medelantalet anställda

46 171 1)

44 000 1)

44 247 1)

34 004

33 775

varav kvinnor, %

31

31

32

28

29

Personer som lämnat företaget under året

6 214

5 600

5 949

5 143

3 993

varav omstrukturering

312

720

1 025

varav pensionering

355

211

200

Personer som tillkommit under året

8 026

5 988

5 109

4 426

6 344

Personalomsättning, %

12

13

17

15

12

Åldersdistribution, %

 

 

 

 

 

–20 år

1

1

2

2

2

21–30 år

23

23

19

18

17

31–40 år

31

31

29

28

28

41–50 år

25

26

28

29

30

51–60 år

17

16

19

30

21

60– år

3

3

3

3

2

Akademisk examen eller jämförligt

22

22

20

18

18

Kompetensutveckling, utbildningstimmar per anställd

19

25

22

20

17

 

 

 

 

 

 

Mångfald

 

 

 

 

 

Andel kvinnor av styrelsemedlemmar och företagsledning, %

38

35

21

21

21

Andel kvinnor av styrelsemedlemmar (exkl. medlemmar utsedda av anställda) och företagsledning

42

40

37

39

24

Nationaliteter, höga chefer 2), antal

21

24

25

18

23

Nationaliteter, höga till medelhöga chefer 2), antal

32

42

39

41

39

Andel kvinnor av höga chefer 2), %

25

28

25

24

23

Andel kvinnor av höga och medelhöga chefer 2), %

27

29

29

25

29

Lokalt anställda chefer på hög och medelhög nivå, %

85

83

78

83

81

 

 

 

 

 

 

Hälsa och säkerhet 3)

 

 

 

 

 

Medelantal anställda

29 408

28 001

28 067

28 233

27 172

Antal olyckor (LTA)

265

360

375

461

520

Antal olyckor bland entreprenörer (CLTA)

71

76

51

57

N/A

Antal arbetsdagar som förloras p.g.a. olyckor (DLA)

6 204

7 545

6 546

7 984

8 876

Olyckornas svårighetsgrad (ASR)

23,4

21,0

17,5

17,3

17,1

Olycksfrekvens (FR), (LTA /miljoner arbetstimmar)

4,6

6,3

6,7

8,5

10,0

Antal olyckor per 200 000 arbetstimmar (IR)

0,9

1,3

1,3

1,7

2,0

Dödsolyckor

1

0

0

0

1

Huvudanläggningar 4) certifierade enligt OHSAS 18001, %

87

68 5)

52

46

31

 

 

 

 

 

 

Uppförandekoden

 

 

 

 

 

Granskningar av affärsetik (Business Practice Reviews)

Costa Rica/Nicaragua, Grekland, Italien, Tyskland

Mexiko, Polen, Ryssland, Taiwan

Brasilien

Tjeckien, Sydkorea, Spanien

Ungern, Malaysia

Revisioner av Uppförandekoden

Indien, Mexiko, Spanien, Tyskland

Mexiko, Sverige, USA, UK

Kina, Ryssland, Spanien, Turkiet

Chile, Frankrike, Mexiko, Slovakien, Taiwan

Ryssland, USA, Sverige, Polen