Hygienlösningar

SCA erbjuder hygienlösningar för livets alla faser över hela världen. Våra produkter finns i omkring 100 länder och vi anpassar oss för att möta behoven på de olika marknaderna. Vi delar med oss av vår hygienkunskap och understryker kopplingen mellan hygien, hälsa och välbefinnande. Vi utbildar omkring två miljoner människor i hygien årligen.

SCAs utbud omfattar bland annat:

  • TENA Solutions: Ett komplett utbud av lösningar med innovativa produkter, bästa praxis för vårdrutiner, verktyg, utbildning och expertstöd. Med individanpassad omvårdnad i centrum förbättrar och dokumenterar SCA och vårdhemmen de boendes välmående, arbetsmiljö, budget, och miljö. Fördelarna inkluderar förbättrat välbefinnande för vårdtagarna, en bättre arbetsmiljö, minskad resursförbrukning samt en lägre totalkostnad. Av de vårdhem runt om i världen som har implementerat TENA Solutions visas tydliga förbättringar hos 95 procent av vårdhemmen*.
    • 81 procent av personalen håller med om att TENAs rekommenderade rutiner för kontinensvård förbättrar vårdtagarnas övergripande välbefinnande jämfört med deras tidigare rutiner**.
    • 77 procent av personalen håller med om att TENAs rekommenderade rutiner för kontinensvård ger vårdtagarna bättre nattsömn jämfört med deras tidigare rutiner**.
    • 79 procent av personalen håller med om att TENAs rekommenderade rutiner för kontinensvård ger bättre vård än deras tidigare rutiner**.
  • Tork Solutions: Ett nytt uppkopplat sätt att förbättra effektiviteten, kundservicen och kommunikationen genom intelligenta toaletter med hjälp av sakernas internet (internet of things). Toalettlösningen ger information i realtid om förbrukningen av papper och tvål via en mobil eller surfplatta, vilket ger de hygienansvariga en god överblick av var och när toaletterna behöver städas och behållarna måste fyllas på. Slutresultatet är ökad kvalitet och användarnöjdhet, ökad effektivitet i hanteringen av toaletterna och bättre kostnadskontroll.

* Statistik baserad på 181 TENA Solutions-fallstudier från hela världen 2011–2013, huvudsakligen i Europa, men även i USA, Kanada och Kina.
** Statistik baserad på resultat från 85–105 TENA Solutions-fallstudier från hela världen 2012–2014, huvudsakligen i Europa, men även i USA och Kanada.