Bättre hygien för bättre hälsa

Förbättrad hygien är i fokus för det mesta som SCA gör. Varje dag använder 500 miljoner personer våra hygienprodukter. Ju mer SCA växer, desto fler får möjlighet till förbättrad hygien. SCA har kunskapen, lösningarna och ambitionerna som behövs för att göra skillnad.

En enklare vardag

SCAs produkter och tjänster omfattar livets alla faser och kommer både individer och hela samhällen till del. Vi delar gärna med oss av vår kunskap om hygien, exempelvis genom att utbilda flickor om mens eller sjuksköterskor om inkontinens.

SCAs produkter finns i cirka 100 länder och vi anpassar oss för att möta behoven på de olika marknaderna. Ibland krävs det socialt entreprenörskap och nya strategier för att kunna verka på marknaden. Det går att skapa en marknad också i regioner med lägre köpkraft. Till exempel säljer SCA mindre förpackningar med bara en eller två produkter i varje paket. De kostar mindre vilket gör att fler har råd att köpa dem och över tiden förbättras hygienen hos nya grupper.

MÅL

Vi ska dela med oss av vår hygienkunskap till kunder och konsumenter och ge tillgång till prisvärda, hållbara hygienlösningar som bidrar till ett hälsosamt och värdigt liv. Där vi har närvaro ska vi:

UTFALL 2015

SCA var nummer 1 eller 2 inom minst ett hygienproduktsegment i cirka 90 länder.

Cirka 500 miljoner personer använde SCAs produkter varje dag.

2 000 000 människor nåddes genom de hygienutbildningar som SCA bedriver i hela världen.

Vi erbjöd ett brett sortiment produkter som sträcker sig från premiumsegmentet till ekonomisegmenten.

Susanne Börjesson med inkontinensprodukten TENA Identifi.

”Tre Stiftelsers” äldreboenden i Göteborg arbetar med ett nytt sätt att göra kontinensvården mer anpassad till den enskilda individen. Resultatet är en värdigare tillvaro för de äldre samtidigt som personalen får mer tid till omvårdnad.

Tekniken har utvecklats av TENA, SCAs varumärke för inkontinensprodukter, och används vid flera äldreboenden och vårdinrättningar. TENA Identifi ser ut som ett vanligt inkontinensskydd men har inbyggda sensorer som registrerar läckage hos personer som inte själva kan styra över sina toalettbesök. Under en 72-timmarsperiod loggas mängd och tidpunkt för alla läckage. Resultaten ställs sedan samman i en rapport som personalen använder för att planera de boendes toalettbesök och prova fram rätt storlek på inkontinensskydd med tillhörande bytesrutiner.

”Den nya tekniken gör det möjligt att prova ut individanpassade inkontinensskydd eller ta bort skyddet helt och istället assistera vid toalettbesök. Utöver den ökade värdigheten det ger våra boende, gör tekniken även att vi får mer tid till omvårdnad”, säger Susanne Börjesson, chef på Tre Stiftelser.

De flesta äldre brukar kunna byta till ett tunnare skydd som märks och känns mindre. En annan fördel är att de äldre inte behöver väckas mitt i natten för att kontrollera om skyddet behöver bytas utan de får sova ostört.

Menskoll med libresse i malaysia

Kroppens utveckling från flicka till kvinna kan kännas knepig. Libresse utbildningsprogram ”Discover What Fits Your Body” vänder sig till grundskolor i Malaysia, och då till flickor i den ålder då de ofta får sin första mens.

Libresse åker ut till skolor i större städer runt om i landet för att nå ut med utbildningen. Unga flickor lär sig om menstruation och om hur kroppen förändras under puberteten. Var och en får också ett startkit från Libresse, som bland annat innehåller en broschyr som hjälper föräldrar att prata med sina döttrar om kroppen och mens. Under året besökte Libresse runt 160 skolor och kom i kontakt med cirka 40 000 unga tjejer. Libresse och SCAs varumärken Saba och Nosotras bedriver liknande utbildningar om menshygien i ett antal länder runt om i världen.

I Malaysia utbildade SCA genom sitt varumärke Libresse 40 000 unga flickor om mens och vad som händer i kroppen under puberteten.

”Det är självklart att vi har bästa möjliga hygienstandard på våra arbetsplatser”, säger Lulu Li.

SCA deltar i ett globalt initiativ för att säkerställa att hygienstandarden på företagets arbetsplatser är av högsta klass, oavsett var i världen anläggningarna är. Det rör sanitets- och hälsofrågor på arbetsplatserna med en lång lista av kriterier såsom att oftare testa vattenkvaliteten, bättre rengöring av toaletter samt öka medvetenheten bland medarbetarna om hygien och sanitet.

”Många av våra enheter har redan en hög standard, och som ett hygienföretag är det självklart att vi tar hand om våra medarbetare och erbjuder bästa möjliga hygienstandard på våra arbetsplatser. Särskilt viktigt är det på marknader där det saknas en tydlig lagstiftning”, säger Lulu Li som är chef för socialt ansvar på SCA.

Det minskar risken för sjukdomar som sprids med vatten, gör arbetsplatserna mer attraktiva för medarbetarna och väntas också förbättra produktiviteten. Initiativet är kopplat till organisationen World Business Council For Sustainable Developments projekt ”Wash Pledge” som genomförs tillsammans med ett 20-tal andra globala företag.

SCA åtar sig att uppfylla kraven i Wash Pledge inom tre år på alla helägda anläggningar runt om i världen. Gå till för mer information.

@SCAeveryday I februari organiserade SCA och WSSCC en utbildning i menshygien i Haikou, Kina i samband med Team SCAs hamnstop i Sanya. WSSCC utbildade 30 unga flickor och ett antal kvinnor som i sin tur ska fortsätta utbildningarna. Att sprida budskapet vidare är nödvändigt för att åstadkomma långsiktig förändring. #VOR #Sanya #China #hygiene