Miljödata

Råmaterial, energi och utsläpp

 

 

Skogsindustri­produkter

 

Mjukpapper

 

Personliga hygienprodukter

 

Totalt SCA-koncernen

 

 

2015

2014

 

2015

2014

 

2015

2014

 

2015

2014

1)

Delvis interna leveranser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papper och massa

kton

2 358

2 351

 

3 097

3 033

 

 

 

 

5 456

5 588

Personliga hygienprodukter

kton

 

 

 

 

 

 

761

724

 

761

724

Virke och sågade trävaror

1 000m3

2 075

2 107

 

 

 

 

 

 

 

2 075

2 107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Råmaterial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundved och sågverksflis 1)

kton

4 490

4 710

 

460

439

 

0

0

 

4 950

5 150

Inköpt massa 1)

kton

69

72

 

1 402

1 316

 

383

364

 

1 855

1 752

Inköpt papper

kton

0

0

 

124

123

 

0,2

0,2

 

124

123

Returpapper

kton

301

328

 

1 972

1 982

 

5

4

 

2 278

2 314

Oorganiskt material

kton

206

214

 

0

0

 

0

0

 

206

214

Organiskt fossilt material

kton

12

13

 

0

3

 

560

404

 

572

420

Vatten

Mm3

108

110

 

96

95

 

1

2

 

206

207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottryckskraft

GWhe

802

819

 

532

505

 

0

0

 

1 334

1 324

El från nätet

GWhe

2 496

2 485

 

3 687

3 702

 

518

497

 

6 702

6 684

Totalt

GWhe

3 298

3 304

 

4 219

4 207

 

518

497

 

8 036

8 008

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJfuel

27 794

26 152

 

4 485

4 442

 

0

0

 

32 279

30 594

Fossilt bränsle

TJfuel

1 088

1 413

 

26 281

25 607

 

304

305

 

27 673

27 325

Elpannor

TJfuel

235

122

 

65

55

 

0

0

 

300

177

Totalt

TJfuel

29 117

27 686

 

30 831

30 105

 

304

305

 

60 252

58 096

varav mottryckskraft

TJfuel

3 377

3 466

 

2 238

1 878

 

0

0

 

5 615

5 344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

1 698

1 592

 

1 649

1 826

 

23

24

 

3 370

3 442

SO2

ton

267

352

 

321

262

 

0,1

0,07

 

589

615

Stoft

ton

175

219

 

133

140

 

0

0

 

308

358

CO2 fossilt

kton

83

110

 

1 489

1 449

 

17

17

 

1 589

1 576

CO2 fossilt, inköpt el

kton

33

33

 

1 253

1 256

 

157

152

 

1 444

1 441

CO2 biogent

kton

2 706

2 706

 

500

490

 

7

0

 

3 214

3 195

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

15 262

13 614

 

9 434

8 613

 

36

33

 

24 732

22 260

BOD

ton

1 678

1 293

 

1 327

1 139

 

1

1

 

3 006

2 433

Suspenderade ämnen

ton

2 853

2 369

 

1 282

1 260

 

1

1

 

4 137

3 630

AOX

ton

10

11

 

5

5

 

0

0

 

16

16

P

ton

40

45

 

35

41

 

1

0

 

76

87

N

ton

387

337

 

230

264

 

2

1

 

619

602

Avloppsvatten

Mm3

45

45

 

67

69

 

0

0

 

113

115

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

11 024

8 846

 

608 311

621 590

 

1 855

2 895

 

621 189

629 417

Återvinning

ton

121 905

143 335

 

993 392

1 076 383

 

60 407

54 320

 

1 175 704

1 274 038

Farligt avfall

ton

1 187

1 229

 

1 933

1 610

 

213

206

 

3 333

3 045

 

 

Skogsindustri­produkter

 

Mjukpapper

 

Personliga hygienprodukter

 

Totalt SCA-koncernen

 

 

2015

2014

 

2015

2014

 

2015

2014

 

2015

2014

2)

Personliga hygienprodukter hade något lägre certifierade volymer till följd av volymförändringar jämfört med 2014.

Certifierade volymer, SCAs huvudanläggningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001

%

91

91

 

77

77

 

82 2)

84

 

 

 

ISO 14001

%

85

83

 

87

85

 

90 2)

91

 

 

 

Fakta om anläggningarna – Personliga hygienprodukter

 

 

Buenos Aires, Argentina

Bowling Green, USA

Caloto, Colombia

Drummond­ville, Kanada

Ecatepec, Mexiko

Falken­berg, Sverige

Gemerskà Hôrka, Slovakien

Gennep, Nederlän­derna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

8

21

50

33

38

79

35

86

Virke och sågade trävaror

m3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottryckskraft

GWh

0

0

0

0

0

0

0

0

El från nätet

GWh

10

24

35

26

36

48

37

42

Totalt

GWh

10

24

35

26

36

48

37

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

Fossilt bränsle

TJ

0

13

1

5

0

0

22

27

Elpannor

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

TJ

0

13

1

5

0

0

22

27

varav mottryckskraft

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

0

1

0

0,5

0

0

2

3

SO2

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

Stoft

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

CO2 fossilt

kton

0

0,7

0

0,3

0

0

1

2

CO2 fossilt, inköpt el

kton

4

12

6

4

18

0,6

7

19

CO2 biogent

kton

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

BOD

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

Suspenderade ämnen

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

AOX

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

P

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

N

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

Avloppsvatten

Mm3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

430

0

134

0

0

0

175

0

Återvinning

ton

1 076

2 665

5 502

2 829

4 789

6 193

8 318

2 707

Farligt avfall

ton

0

3

66

1

0

2

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guada­lajara, Mexiko

Hoogezand, Nederländerna

Lasso, Ecuador

Mölnlycke, Sverige

Olawa, Polen

Rio Negro, Colombia

San Christobal, Domenik­anska Repub­liken

Sao Paolo, Brasilien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

4

88

6

4

86

22

1

24

Virke och sågade trävaror

m3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottryckskraft

GWh

0

0

0

0

0

0

0

0

El från nätet

GWh

3

74

2

5

57

16

1

7

Totalt

GWh

3

74

2

5

57

16

1

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

Fossilt bränsle

TJ

0

76

0

12

7

1

0

0

Elpannor

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

TJ

0

76

0

12

7

1

0

0

varav mottryckskraft

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

0

8

0

1

0,7

0

0

0

SO2

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

Stoft

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

CO2 fossilt

kton

0

4

0

0,8

0,4

0

0

0

CO2 fossilt, inköpt el

kton

2

34

0,7

0

0

3

0

1

CO2 biogent

kton

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

BOD

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

Suspenderade ämnen

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

AOX

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

P

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

N

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

Avloppsvatten

Mm3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

139

0

196

0

253

184

27

0

Återvinning

ton

544

5 615

155

295

7 088

2 841

124

47

Farligt avfall

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shah Alam, Malaysia

Kao Hsiung, Taiwan

Istanbul 1, Turkiet

Valls, Spanien

Veniov, Rysslnad

Istanbul 2, Turkiet

Hond­ouville, Frankrike

Totalt
Personal Care
23 anlägg­ningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

85

22

6

11

17

30

5

761

Virke och sågade trävaror

m3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottryckskraft

GWh

0

0

0

0

0

0

0

0

El från nätet

GWh

46

0

2

7

15

11

14

518

Totalt

GWh

46

0

2

7

15

11

14

518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

Fossilt bränsle

TJ

1

2

0

0

28

10

99

304

Elpannor

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

TJ

1

2

0

0

28

10

99

304

varav mottryckskraft

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

0

0

0

0

3

1

3

23

SO2

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

Stoft

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

CO2 fossilt

kton

0

0

0

0

2

0

6

17

CO2 fossilt, inköpt el

kton

32

0

1

2

6

5

1

157

CO2 biogent

kton

0

0

0

0

0

0

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

0

0

0

0

0

0

36

36

BOD

ton

0

0

0

0

0

0

1

1

Suspenderade ämnen

ton

0

0

0

0

0

0

1

1

AOX

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

P

ton

0

0

0

0

0

0

1

1

N

ton

0

0

0

0

0

0

2

2

Avloppsvatten

Mm3

0

0

0

0

0

0

0,4

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

9

0

0

90

0

0

217

1 855

Återvinning

ton

2 426

1 110

0

505

1 816

1 881

1 880

60 407

Farligt avfall

ton

0

0

0

1

0

0

135

213

Fakta om anläggningarna – Mjukpapper

 

 

Barton, USA

Cajica, Colombia

Flagstaff, USA

Lasso, Ecuador

Medellin, Colombia

Menasha, USA

Monterrey, Mexiko

Santiago, Chile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

165

61

53

26

36

198

56

43

Virke och sågade trävaror

m3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottryckskraft

GWh

0

0

0

0

0

0

0

0

El från nätet

GWh

276

102

65

35

51

322

72

69

Totalt

GWh

276

102

65

35

51

322

72

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

Fossilt bränsle

TJ

1 210

509

462

239

293

1 617

420

475

Elpannor

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

TJ

1 210

509

462

239

293

1 617

420

475

varav mottryckskraft

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

37

20

10

8

1

65

13

60

SO2

ton

0,3

0,9

0

18

0

0,5

0

0

Stoft

ton

4

0

1,5

6

0

38

4

0

CO2 fossilt

kton

68

29

26

18

17

91

24

37

CO2 fossilt, inköpt el

kton

133

19

31

0

9

155

37

33

CO2 biogent

kton

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

727

109

300

113

610

0

0

70

BOD

ton

89

42

31

46

156

58

0

12

Suspenderade ämnen

ton

166

55

77

27

162

77

0

12

AOX

ton

0

0

0

0

0

0

0

0

P

ton

5

5

1

0

0

4

0

1

N

ton

32

5

2

0

0

38

0

8

Avloppsvatten

Mm3

9

0,8

0

0,6

0,6

8

0,7

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

196 979

2 546

40 852

15 600

1 696

189 904

1 201

35 518

Återvinning

ton

635

47 335

15

890

19 724

37

25 347

0

Farligt avfall

ton

16

19

5

19

27

11

11

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahagùn, Mexiko

South Glens Falls, USA

Uruapan, Mexiko

Allo, Spanien

Alto­pascio, Italien

Chester­field, UK

Collodi, Italien

Cuijk, Nederlän­derna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

58

64

48

135

25

25

39

56

Virke och sågade trävaror

m3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottryckskraft

GWh

0

0

54

0

31

0

0

0

El från nätet

GWh

85

101

7

157

4

36

35

67

Totalt

GWh

85

101

61

157

35

36

35

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

0

0

0

0

0

0

0

6

Fossilt bränsle

TJ

512

526

858

792

390

239

259

350

Elpannor

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

TJ

512

526

858

792

390

239

259

356

varav mottryckskraft

TJ

0

0

620

0

293

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

22

12

86

2

45

3

18

2

SO2

ton

0

0,2

0

0

0

0

0

0

Stoft

ton

1,7

0

0

0

0

0,8

0

0

CO2 fossilt

kton

29

29

48

44

22

13

15

20

CO2 fossilt, inköpt el

kton

43

49

3

39

1

17

12

30

CO2 biogent

kton

0

0

0

0

0

0

0

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

498

0

326

85

0

627

0

31

BOD

ton

207

206

29

12

0

0

0

3

Suspenderade ämnen

ton

31

98

38

21

0

28

0

24

AOX

ton

0

0

0

0,6

0

0

0

0

P

ton

0,8

0

0,3

0,3

0

0

0

0

N

ton

12

0

5

6

0

0

0

3

Avloppsvatten

Mm3

1,5

1,8

0,9

1,5

0,2

0,3

0,2

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

10 378

20 486

14 810

4 003

87

310

222

22

Återvinning

ton

1 040

58 371

7 366

3 143

526

41 060

304

47 148

Farligt avfall

ton

93

0,5

37

376

26

12

42

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gien, Frankrike

Hondou­ville, Frankrike

Kostheim, Tyskland

Kunheim, Frankrike

Le Theil, Frankrike

Lilla Edet, Sverige

Lucca, Italien

Manchester, UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

135

65

135

50

62

99

128

49

Virke och sågade trävaror

m3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottryckskraft

GWh

0

0

34

0

0

2

78

0

El från nätet

GWh

243

117

154

64

59

132

40

88

Totalt

GWh

243

117

188

64

59

134

118

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

0

0

0

0

0

456

0

0

Fossilt bränsle

TJ

1 283

499

1 455

437

345

178

1 425

570

Elpannor

TJ

0

0

0

0

0

65

0

0

Totalt

TJ

1 283

499

1 455

437

345

699

1 425

570

varav mottryckskraft

TJ

0

0

0

0

0

0

928

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

25

12

51

21

19

53

134

17

SO2

ton

0,4

3

0,4

0,2

0,2

0,2

0

0

Stoft

ton

3

3

0

0

0

1,1

0

0

CO2 fossilt

kton

72

28

82

24

19

10

80

32

CO2 fossilt, inköpt el

kton

16

7

75

4

4

2

14

40

CO2 biogent

kton

0

0

0

0

0

66

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

97

153

120

113

25

273

0

0

BOD

ton

11

4

5

35

7

41

0

0

Suspenderade ämnen

ton

12

7

1

26

1

44

0

0

AOX

ton

0,4

0,4

0,2

0,5

0,3

0,5

0

0

P

ton

0,6

0,8

0,4

0,2

0

0,5

0

0

N

ton

10

8

4

2

0,7

12

0

0

Avloppsvatten

Mm3

1,7

1,7

1

0,9

0,4

3

0,2

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

419

3 214

0

0

0

0

15

45

Återvinning

ton

9 321

115 869

77 282

1 521

3 625

25 537

2 536

5 812

Farligt avfall

ton

151

130

128

23

17

37

46

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mannheim, Tyskland

Mediona, Spanien

Neuss, Tyskland

Nokia, Finland

Oakenholt, UK

Orleans, Frankrike

Ortmann, Österrike

Prudhoe, UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

291

36

112

63

67

7

132

130

Virke och sågade trävaror

m3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottryckskraft

GWh

258

0

0

0

0

0

75

0

El från nätet

GWh

254

31

144

95

49

25

68

142

Totalt

GWh

512

31

144

95

49

25

143

142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

4 004

0

0

0

0

0

18

0

Fossilt bränsle

TJ

3 550

288

636

436

437

122

1 278

1 064

Elpannor

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

TJ

7 554

288

636

436

437

122

1 296

1 064

varav mottryckskraft

TJ

0

0

0

0

0

0

396

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

532

29

20

44

9

12

40

35

SO2

ton

293

0

0,7

0

0

0

0

4

Stoft

ton

51

0

0,5

0

0

0

0

5

CO2 fossilt

kton

200

16

36

24

24

7

72

60

CO2 fossilt, inköpt el

kton

123

8

70

17

23

2

0

65

CO2 biogent

kton

433

0

0

0

0

0

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

4 104

0

97

192

87

0

288

136

BOD

ton

207

0

5

17

16

0

15

10

Suspenderade ämnen

ton

230

0

4

35

15

0

27

22

AOX

ton

0,4

0

0,2

0,5

0

0

0,2

0,6

P

ton

9

0

0

0,7

0,5

0

1

1

N

ton

40

0

7

6

11

0

11

4

Avloppsvatten

Mm3

13

0

0,8

3

0,5

0,2

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

367

31

0

3 215

0

86

0

5 628

Återvinning

ton

91 714

2 153

3 944

60 276

3 660

411

113 083

75 014

Farligt avfall

ton

223

6

36

5

9

0

32

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovetsk, Ryssland

Stembert, Frankrike

Stubbins, UK

Suameer, Nederlän­derna

Sveto­gorsk, Ryssland

Valls, Spanien

Witzen­hausen, Tyskland

Totalt
Mjuk­papper
39 anlägg­ningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

60

68

72

7

54

155

31

3 097

Virke och sågade trävaror

m3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottryckskraft

GWh

0

0

0

0

0

0

0

532

El från nätet

GWh

74

73

91

10

62

160

27

3 687

Totalt

GWh

74

73

91

10

62

160

27

4 219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

0

0

0

0

0

0

0

4 484

Fossilt bränsle

TJ

474

473

658

44

353

953

170

26 280

Elpannor

TJ

0

0

0

0

0

0

0

65

Totalt

TJ

474

473

658

44

353

953

170

30 830

varav mottryckskraft

TJ

0

0

0

0

0

0

0

2 237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

14

19

42

1

12

95

8

1 649

SO2

ton

0

0

0

0

0

0

0

321

Stoft

ton

7

1

0

0

5

0

0

133

CO2 fossilt

kton

27

26

37

2

20

53

10

1 489

CO2 fossilt, inköpt el

kton

32

15

42

5

27

40

13

1 253

CO2 biogent

kton

0

0

0

0

0

0

0

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

72

76

0

65

0

41

0

9 434

BOD

ton

19

35

0

0

0

7

0

1 327

Suspenderade ämnen

ton

11

2

0

27

0

4

0

1 282

AOX

ton

0

0

0

0

0

0

0

5

P

ton

1

0

0

0

0

0

0

35

N

ton

2

2

0

0,9

0

0

0

230

Avloppsvatten

Mm3

1,2

0,8

1,3

0,2

1

0,4

0

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

2 817

0

5 830

0

51 769

261

0

608 311

Återvinning

ton

35 496

3 635

97 301

2 504

1 957

7 339

460

993 392

Farligt avfall

ton

14

34

21

8

8

89

66

1 933

Fakta om anläggningarna – Skogsindustriprodukter

 

 

Munksund, Sverige

Obbola, Sverige

Ortviken, Sverige

Östrand, Sverige

BioNorr, Sverige

BM Stugun, Sverige

Bollsta, Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

373

444

843

524

160

14

0

Virke och sågade trävaror

1 000 m3

0

0

0

0

0

84

561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottryckskraft

GWh

153

125

57

467

0

0

0

El från nätet

GWh

181

199

1 908

39

32

0

42

Totalt

GWh

334

324

1 965

506

32

0

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

5 815

4 244

2 644

12 997

551

61

646

Fossilt bränsle

TJ

266

341

257

163

2

1

28

Elpannor

TJ

52

0

184

0

0

0

0

Totalt

TJ

6 132

4 585

3 084

13 159

553

62

674

varav mottryckskraft

TJ

645

526

257

1 949

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

387

263

187

753

0,2

6

62

SO2

ton

89

36

39

97

0

0

0,6

Stoft

ton

26

25

30

51

41

0

0,9

CO2 fossilt

kton

21

27

18

13

0

0

2

CO2 fossilt, inköpt el

kton

3

3

26

0,5

0,4

0

0,6

CO2 biogent

kton

604

453

293

1 174

53

6

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

3 344

1 258

4 326

6 334

0

0

0

BOD

ton

588

130

89

765

0

0

71

Suspenderade ämnen

ton

1 529

453

120

750

1

0

0

AOX

ton

2

2

2

5

0

0

0

P

ton

12

11

3

14

0

0

0

N

ton

95

77

76

139

0

0

0

Avloppsvatten

Mm3

11

5

13

16

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

2 348

228

561

0

0

0

2 769

Återvinning

ton

10 908

34 227

29 043

45 280

24

531

75

Farligt avfall

ton

234

82

350

356

0

3

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

Gällö, Sverige

Munksund, Sverige

Rundvik, Sverige

Tunadal, Sverige

Papper och massa 4 anllägg­ningar

Skogs­verk­samhet 7 anlägg­ningar

Skogsindustri­produkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Enhet

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

kton

0

0

0

0

2 184

174

2 358

Virke och sågade trävaror

1 000 m3

304

388

299

439

0

2 075

2 075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottryckskraft

GWh

0

0

0

0

802

0

802

El från nätet

GWh

13

25

20

36

2 327

169

2 496

Totalt

GWh

13

25

20

36

3 129

169

3 298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobränsle

TJ

195

441

201

0

25 699

2 095

27 794

Fossilt bränsle

TJ

0

21

10

0

1 026

62

1 088

Elpannor

TJ

0

0

0

0

235

0

235

Totalt

TJ

195

462

211

0

26 961

2 157

29 117

varav mottryckskraft

TJ

0

0

0

0

3 377

0

3 377

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

Till luft

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx som NO2

ton

20

6

14

0

1 589

109

1 698

SO2

ton

0

5

0,2

0

261

6

267

Stoft

ton

0

0,2

0

0

132

42

175

CO2 fossilt

kton

0

2

0,7

0

78

5

83

CO2 fossilt, inköpt el

kton

0,2

0,3

0,3

0,5

31

2

33

CO2 biogent

kton

0

42

19

0

2 524

182

2 706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

COD

ton

0

0

0

0

15 262

0

15 262

BOD

ton

0

0

36

0

1 572

107

1 678

Suspenderade ämnen

ton

0

0

0

0

2 852

1

2 853

AOX

ton

0

0

0

0

10

0

10

P

ton

0

0

0

0

40

0

40

N

ton

0

0

0

0

387

0

387

Avloppsvatten

Mm3

0

0

0

0

45

0

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

ton

0

0

5 117

0

3 137

7 887

11 024

Återvinning

ton

459

0

1 332

28

119 457

2 448

121 905

Farligt avfall

ton

9

9

57

30

1 023

164

1 187