Detta är SCA

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.


Personliga hygienprodukter

SCA är en globalt ledande aktör inom personliga hygienprodukter och tillverkar och säljer inkontinensprodukter, barnblöjor och mensskydd. Inom dessa produktsegment erbjuder SCA dessutom produkter som våtservetter, tvål, lotion, barnoljor och bomullsrondeller. Produkterna säljs under SCAs globala och regionala varumärken såsom Libero, Libresse, Nosotras, Saba och TENA samt under detaljhandelns egna märkesvaror.

30%

av SCAs nettoomsättning 2015

Och 29% av rörelseresultatet*


Mjukpapper

SCA är en globalt ledande aktör inom mjukpapper och tillverkar och säljer mjukpapper för konsumenter och mjukpapper för storförbrukare. Produktportföljen för konsumenter består av toalett- och hushållspapper, ansiktsservetter, näsdukar och servetter. Inom mjukpapper för konsumenter säljs produkterna till detaljhandeln både under SCAs egna varumärken, såsom Lotus, Tempo och Zewa, samt under detaljhandelns egna märkesvaror. Inom mjukpapper för storförbrukare utvecklar och säljer SCA, under det globalt ledande varumärket Tork, kompletta hygienlösningar med till exempel mjukpapper, tvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter, service och underhåll till bland annat institutioner och företag.

55%

av SCAs nettoomsättning 2015

Och 52% av rörelseresultatet*


Skogsindustriprodukter

Inom affärsområdet Skogsindustriprodukter tillverkar och säljer SCA papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCA är Europas största privata skogsägare och producerar skogsindustriprodukter med en stark miljöprofil.

15%

av SCAs nettoomsättning 2015

Och 19% av rörelseresultatet*

*exkl. jämförelsestörande poster


Medarbetare

44 000

Försäljning antal länder

cirka 100

Omsättning miljarder SEK

115


Utmärkelser och medlemsskap

SCAs insatser och resultat uppmärksammas. Vi ingår i ett antal hållbarhetsindex och har mottagit en rad prestigefyllda utmärkelser.

SCA engagerar sig på global, regional och lokal nivå i ledande organisationer för att bidra till en hållbar framtid för företag, samhälle och miljö.


Om rapporten

SCAs årliga hållbarhetsredovisning beskriver koncernens hållbarhetsarbete kalenderåret 2015 utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Redovisningen har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, G4 core, och utgör även SCAs rapport om förbättringar (Communication on Progress) till FN:s Global Compact. Redovisningen har granskats i sin helhet av PwC. För ytterligare information om hållbarhetsredovisningen och rapporteringsprinciperna, se kapitel Om rapporten.