Integrerad affärsmodell

Vår affärsmodell och strategi syftar till att leverera värde för våra intressenter. SCA skapar värden med utgångspunkt från de inflöden, kapital, som redovisas nedan. Förståelse för omvärlden och dialog med våra intressenter hjälper oss att prioritera rätt genom hela värdekedjan. Det leder till att vi maximerar det positiva värdet för våra intressenter och minimerar den negativa påverkan.