Att göra skillnad

SCA vill hjälpa till att lösa utmaningar i samhället. De är en källa till innovation och förändring. I vissa fall kan SCA bidra till lösningar som en del av affären medan det i andra fall handlar om att ta ansvar som samhällsaktör.

Samhällsdimensionen har över tid blivit alltmer framträdande i företags strategier för ansvarstagande, så också för SCA. De sociala behoven i samhällena ökar och många behov kan enbart lösas i samverkan mellan företag och samhälle.

Samtidigt är samhällets sociala behov och utmaningar en källa för innovation och utveckling av företags affärsmodeller och produkterbjudanden. Det finns stora möjligheter att skapa delat värde mellan företag och samhälle, där affärsnytta för företaget och social nytta för samhället går hand i hand.

SCA prioriterar samhällsinitiativ med en tydlig koppling till företagets värderingar, expertis, verksamhet och geografiska närvaro. Många initiativ finns inom hygien och hälsa, ofta med anknytning till kvinnor och barn.

Projekten varierar över tiden och mellan regioner. Det kan röra utbildning om hygien, stöd till flyktingar eller ungdomar som behöver komma in på arbetsmarknaden. Dessa projekt stärker SCAs ställning i samhället och bygger lojalitet och goodwill. De bidrar till vårt anseende som en god arbetsgivare och gör våra medarbetare stolta över att jobba för SCA.

Matmarknad för behövande

Matmissionen är ett samarbetsprojekt mellan företag och samhälle där mat som blir över från butiker säljs till ett mycket lägre pris.

SCA vill vara en engagerad samarbetspartner i de lokalsamhällen där företaget är närvarande. I Rågsved utanför Stockholm är SCA partner i Matmissionen, ett samarbetsprojekt mellan företag och samhälle där mat som blir över från butiker säljs till ett mycket lägre pris. SCA bidrar ekonomiskt samt skänker Libero-blöjor och mensskydd från Libresse.

Syftet med butiken är att underlätta vardagen för ekonomiskt utsatta personer. Den ger också jobb till arbetslösa och 20 personer kommer att få arbeta där under 2016.

”Den sociala stormarknaden är en plats där vi bidrar med pengar, produkter och arbetstillfällen. Vem som helst kan handla på Matmissionen, men ekonomiskt utsatta individer och familjer kan bli medlemmar och därmed betala en tredjedel av priset i vanliga butiker”, säger Anna Dittmer på SCA.

Initiativet minskar också matsvinnet eftersom mat som annars riskerar ha slängts istället kommer till nytta. Några av de andra deltagarna i projektet är matvaruföretaget Axfood och välgörenhetsorganisationen Stadsmissionen.

Integration i Vilhelmina

I Vilhelmina hjälper SCA nyanlända invandrarungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Genom ett samarbete med kommunen varvas undervisning med skogsarbete. Ungdomar från olika länder utbildas i de vanliga skolämnena men också i skogsskötsel som röjning och plantering. Detta ska göra det lättare för de nyanlända att klara av skolgången i en ny miljö, samtidigt som det ger dem chanser att få ett arbete inom skogsnäringen. Det underlättar även rekryteringen till skogsindustrin på längre sikt.

”För oss är det en möjlighet att visa ungdomarna vilka möjligheter det finns i branschen. Inom skogsnäringen behövs det arbetskraft och vi vill bevara jobben på landsbygden”, säger Jakob Hellstrand, skogsvårdsledare vid SCA Skog.

Bättre handhygien kan rädda liv

Dålig handhygien är den vanligaste orsaken till infektioner på sjukhusen. Undersökningar visar att en tredjedel av de som dör av infektioner i vården globalt skulle kunna överleva med bättre handhygien.

SCA vill förbättra hygiensituationen och har därför inlett ett samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Projektet kallas POPS och det är en sammanslutning av företag som arbetar med frågan under WHO:s ledning.

”Det finns mycket gammal utrustning kvar på sjukhusen som inte motiverar till att tvätta händerna och som också sänder en signal från sjukhusledningen att handhygien inte är prioriterat. Det vill vi ändra på”, säger Peter Blomström på SCA.

”Men vi vill inte enbart sälja bättre produkter som stimulerar till att tvätta händerna, vi vill också förändra beteendet på sjukhusen”.

Dålig handhygien rör inte enbart tillväxtmarknader som Indien och Kina, utan också Europa och USA där problemet är stort med infektioner efter operationer. Samarbetet med WHO inleddes under 2015 och SCA kommer under 2016 att lansera ett antal aktiviteter inom ramen för programmet.

Företagen kommer bland annat att sprida kunskap om vikten av god hygien, informera om vilka metoder och utrustning som finns, underlätta distributionen av produkter på tillväxtmarknader och utveckla beredskap för att vid katastrofer kunna bistå med utrustning.

Grekiska kustbevakningen räddar syriska flyktingar från en gummibåt i Medelhavet, nära den grekiska ön Lesbos.

Flyktingsituationen i Europa har berört många människor känslomässigt och skapat ett stort socialt engagemang. Så också hos SCA, som donerat hygienartiklar och pengar för att underlätta vardagen för människor på flykt. Näst efter mat och vatten är tillgång till hygienprodukter högt prioriterat och extra viktigt i en situation där människor saknar tillgång till sanitet.

SCA har bland annat skänkt blöjor och mensskydd som genom FN:s flyktingorgan UNHCR och Röda Korset skickats till flyktingläger i Grekland och Österrike. SCA har också bidragit till att den RIB-båt som användes när SCA deltog med kvinnliga Team SCA i Volvo Ocean Race 2014–2015 donerats till Svenska Sjöräddningssällskapet som donerat den vidare till frivilligorganisationen Hellenic Rescue Team i Grekland. Den används nu för att rädda liv till sjöss.

Många lokala initiativ har genomförts där medarbetare donerat hygienprodukter, kläder och pengar till hjälporganisationer. På flera arbetsplatser avstod medarbetarna den årliga julklappen från SCA och pengarna skänktes istället till hjälporganisationer.