Kunskap bidrar till en bättre värld

Vi delar med oss av vår hygienkunskap eftersom det bidrar till ett ökat välstånd, förbättrad hälsa och ett ökat välbefinnande i världen. Förra året utbildade vi 2 000 000 flickor, kvinnor, barn, föräldrar, vårdpersonal och vårdgivare över hela världen.

1 485 400 unga kvinnor utbildades om mens och pubertet, framförallt i Latinamerika och Asien. Utbildningarna i skolorna har till syfte att undervisa tjejerna om vad som händer i kroppen vid puberteten, att bryta tystnaden och tabut kring mens samt att bygga en marknad för SCAs varumärken.

95 500 sjuksköterskor och annan vårdpersonal utbildades om inkontinens, individanpassad inkontinensvård, hudvård och demens runt om i världen.

34 900 personer utbildades i handtvätt. Med hjälp av seriefigurerna Max och Ella får barn utföra experiment, lösa problem och lära sig praktiska knep kring handhygien på ett roligt och inspirerande sätt. ”Ellas handtvättsäventyr” finns som app för iPad och Android.


Stort engagemang för värdigt liv

Adrian Wagg, professor i hälsosamt åldrande, var en av talarna vid Global Forum on Incontinence där huvudtemat handlade om att leva ett värdigt liv med inkontinens.

4–8 procent av världens befolkning, eller för närvarande cirka 400 miljoner människor, lider av inkontinens. SCA erbjuder lösningar för hantering av inkontinens och motverkar tabun och stigmatisering, allt för att så många som möjligt ska få rätt vård och en värdig tillvaro.

En av SCAs mest betydande satsningar är Global Forum on Incontinence (GFI), en konferens som samlar patienter, experter inom vård och hälsa, beslutsfattare såsom politiker, lagstiftare och betalare, liksom vårdgivare och andra intresseorganisationer från hela världen. Det är ett unikt tillfälle för deltagare med olika perspektiv och möjlighet att påverka, att diskutera hur inkontinens på bästa sätt kan hanteras, förebyggas och botas.

Under två dagar i april hölls den sjätte GFI-konferensen i Berlin. Mötena fokuserade på hur livet kan bli drägligare och värdigare för personer med inkontinens. Totalt medverkade runt 350 deltagare från fler än 30 länder. Uppföljning och vidare diskussioner sker därefter på landnivå. Läs mer på gfiforum.com.

Cirka 400 miljoner människor lider av in- kontinens.”


Rena händer räddar liv

Varje år drabbas miljontals patienter i hela världen av vård-relaterade infektioner, varav många dör (omkring 140 000 enbart i Europa och USA). Undersökningar visar att ungefär en tredjedel av de som dör av infektioner i vården skulle kunna överleva med hjälp av något så enkelt som bättre handhygien.

1 av 3

skulle överleva med bättre handhygien

För att rädda patienters liv och skydda medarbetare inom hälso- och sjukvården deltar SCA i Private Organizations for Patient Safety (POPS), ett initiativ understött av WHO. POPS består av företag som tillsammans informerar och sprider kunskap om hur man håller sig till rätt rutiner för handhygien.

Ett av SCAs bidrag under 2016 var en forskningsbaserad rekommendation om var på sjukhus handhygienprodukter bör finnas tillgängliga. Det har visat sig att själva placeringen av dessa produkter spelar roll för användningen och därmed för hur väl handhygienrutinerna följs.


NYA RIKTLINJER FÖR KONTINENSVÅRD SÄTTER PATIENTEN I CENTRUM

Ungern har introducerat nationella kliniska riktlinjer som rekommenderar en strategi för kontinensvård där patienten sätts i centrum, även avseende absorberande produkter. Detta gör att inte bara behandlingar och mediciner väljs utifrån ett konsekvent ramverk utan även medicinska hjälpmedel kommer att baseras på patienternas individuella behov. Riktlinjerna ligger väl i linje med SCAs inställning till individuell kontinensvård.

”Riktlinjer på ministernivå är den starkaste möjliga rekommendation för doktorer, sjuksköterskor, farmaceuter och andra beslutsfattare. Givet att SCA har ett fullständigt sortiment av kvalitetsprodukter så ger det oss en stor fördel när vi ska positionera vår portfölj. Att införa riktlinjerna kommer att ge flera patienter torrare dagar och till en lägre kostnad”, säger Dr Gyula Markovics, SCAs public affairs-chef för Ungern, Slovenien och Kroatien.

De nya riktlinjerna har tagits fram i samarbete med en rad , däribland patienter, sjukvårds- personal, lagstiftare och betalare.

Intressenter
Grupper av personer som en organisation har ett aktivt förhållande till och måste föra en dialog med för att verksamheten ska fungera. Bland SCAs intressenter kan nämnas aktieägare, myndigheter, kunder, anställda och intresseorganisationer.