2016 i korthet

2

MILJONER
MÄNNISKOR UTBILDADES I HYGIEN

91

PROCENT
HAR UTBILDATS I UPPFÖRANDEKODEN

0

OLYCKSTILLBUD
PÅ 23 AV SCAS ANLÄGGNINGAR

77

MILJONER
SKOGSPLANTOR LEVERERADES

500

MILJONER
MÄNNISKOR ANVÄNDE SCA-PRODUKTER VARJE DAG