Samhällsengagemang

SCA eftersträvar att vara en engagerad samarbetspartner i de lokalsamhällen där bolaget bedriver verksamhet.

I enlighet med SCAs riktlinjer för samhällsengagemang prioriterar bolaget initiativ med tydlig koppling till SCAs värderingar, kompetens och verksamhet samt geografiska närvaro. Många av våra satsningar finns inom hygien och hälsa, och riktar sig ofta till kvinnor och barn.

Bland SCAs initiativ märks såväl storskaliga satsningar som mindre projekt med lokalt fokus. Utöver att bidra med värdefulla erfarenheter och värdefull kunskap till SCA, tillför bolagets sociala arbete värde genom att göra medarbetarna stolta över att arbeta på SCA, och det stärker dessutom kundlojaliteten.

Under 2016 investerade SCA cirka 32 MSEK (37, 24) i cirka 400 projekt, vilket motsvarar 0,2 procent av rörelseresultatet. Merparten av projekten hade anknytning till hygien och hälsa. Läs mer i kapitel Samhällsengagemang.

I anvisningen för SCAs samhällsengagemang fastslås att SCA ska vara politiskt och religiöst obundet. Företaget får inte göra utbetalningar eller produktdonationer till politiska partier eller kandidater eller till deras institutioner, myndigheter eller företrädare, eller till religiösa institutioner/organisationer eller deras företrädare. SCA stödde inga politiska eller religiösa organisationer eller projekt under 2016.

Samhällsengagemang per region

Samhällsengagemang per fokusområde