SCA i samhället

SCA vill hjälpa till att lösa utmaningar i samhället. De är en källa till innovation och förändring. I vissa fall kan SCA bidra till lösningar som en del av affären medan det i andra fall handlar om att ta ansvar som samhällsaktör.

Samhällsdimensionen har över tid blivit alltmer framträdande i företags strategier för ansvarstagande, så också för SCA. De sociala behoven i samhällena ökar och många behov kan enbart lösas i samverkan mellan företag och samhälle.

Samtidigt är samhällets sociala behov och utmaningar en källa för innovation och utveckling av företags affärsmodeller och produkterbjudanden. Det finns stora möjligheter att skapa delat värde mellan företag och samhälle, där affärsnytta för företaget och social nytta för samhället går hand i hand.

SCA prioriterar samhällsinitiativ med en tydlig koppling till företagets värderingar, expertis, verksamhet och geografiska närvaro. Många initiativ finns inom hygien och hälsa, ofta med anknytning till kvinnor och barn.

Projekten varierar över tiden och mellan regioner. Det kan röra utbildning om hygien, hjälp till katastrofområden eller stöd till lokala projekt och föreningar. Dessa projekt stärker SCAs ställning i samhället och bygger lojalitet och goodwill. De bidrar till vårt anseende som en god arbetsgivare och gör våra medarbetare stolta över att jobba för SCA. Under 2016 investerade SCA 32 miljoner kronor i cirka 400 projekt.


Leva livet fullt ut

Ålder ska inte vara ett hinder för att uppleva nya saker och leva livet fullt ut. Tillsammans med den nordamerikanska organisationen Wish of A Lifetime engagerar sig SCA för att förgylla äldre människors liv. 78-åriga Jenny Bond har levt ett aktivt liv där hon provat på forsränning, skärmflygning, fallskärmshoppning och dykning. Något som bitit sig fast i minnet är mötet med en elefant i München Zoo 1960 och hon har sedan dess önskat sig att få mata och ta hand om en elefant. Tack vare SCA och Wish of A Lifetime gick önskan i uppfyllelse när Jenny fick träffa och sköta om elefanten Tupelo på Houston Zoo i USA.

SCA och UNICEF stöttar tonårsflickor i Mexiko

I samband med FN:s internationella flickdag den 11 oktober ingick SCA ett samarbete med UNICEF i Mexiko. Samarbetet går ut på att sprida information för att komma åt problem som ofta drabbar tonårsflickor samt finansiera UNICEF:s program för flickor och pojkar i Mexiko.

SCA ingick ett partnerskap med Unicef i Mexiko för att stötta tonåringar och verka för ökad jämställdhet.

Samarbetet handlar om angelägna problem. I Mexiko, ett land med 15,6 miljoner tonårsflickor, hör tonårsgraviditeter, våld och skolavhopp till utmaningarna. Mexiko har flest tonårsgraviditeter bland OECD-länderna och många av dessa unga mödrar råkar ut för allvarliga komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Skadligt våld är också vanligt bland Mexikos unga: 36 av 1 000 ungdomar i åldern 10–17 år säger att de har utsatts för någon form av våld eller aggression (ENSANUT:2012).

SCA och UNICEF vänder sig till unga flickor och deras föräldrar eftersom tonåren är en så viktig period. Den kunskap, förmåga och självförtroende som förvärvas då spelar stor roll för människors möjligheter i vuxenlivet. Kampanjen #hablemostodo (låt oss prata om allt) pågick i sociala medier under hösten. SCA kommer också att sprida information via Saba Teens-förpackningar (SCAs varumärke för mensskydd i Mexiko) och varumärkets andra kanaler. Budskapen kommer att förebygga våld, vikten av att gå klart skolan och att inte bli förälder i för tidig ålder.

”SCAs motto ’Care of life’ sträcker sig bortom våra produkter. Vi verkar för hygien och hälsa, och vill utöka vårt engagemang till att också påverka jämställdhet och kvinnors välbefinnande. Tillsammans med UNICEF når vi längre”, säger Atilano Sanchez, Vice President Sales & Marketing för SCA i Mexiko och Centralamerika.

Sjuka barn behöver sina föräldrar

I Ungern har SCA ett strategiskt samarbete med Bethesdas barnsjukhus. Ett resultat av samarbetet är grundandet av Bethesda Family House där föräldrar kan sova över för att vara nära sina barn när de befinner sig på sjukhus.

Barn klarar tuff medicinsk behandling bättre om de får vara nära sina föräldrar och det är möjligt på Bethesdas barnsjukhus i Ungern.

Barn kan lättare utstå tuff medicinsk behandling och återhämta sig snabbare om de får vara nära sina föräldrar, men det finns inte möjlighet för familjer att sova över på i princip något annat sjukhus i Ungern.

Ungersk skattelagstiftning tillåter personer att donera en procent av sin inkomstskatt till ett bestämt CSR-projekt. I det långsiktiga samarbetet med Bethesda har SCA delat med sig av sin marknadsföringskunskap och sina kommunikationskanaler för att övertyga individer om att skänka sin procent till Bethesda-stiftelsen. SCA har även samarbetat med kunder om att stödja initiativet och hjälpa till att samla in medel genom gemensamma kampanjer. Det resulterade i att mer än 10 miljoner ungerska forinter har samlats in och antalet personer som stöttade projektet steg med 25 procent, vilket möjliggjorde bygget av Bethesda Family House. SCA stödjer också projektet med hygienprodukter. Genom att inte bara skänka pengar utan även hjälpa Bethesda att samla in pengar har vi skapat en hållbar modell som kommer att fungera även utan SCAs stöd.


HJÄLP TILL KATASTROFOMRÅDEN

Under 2016 drabbade ett antal förödande naturkatastrofer många människor runt om i världen och SCA och dess medarbetare har försökt hjälpa till och mildra effekterna.

I en jordbävning som drabbade centrala Italien i augusti dog cirka 300 människor. SCA i Italien stöttade de berörda orterna genom att samarbeta med italienska Röda korset. Medarbetarna kunde skänka pengar via lönen, som SCA sedan matchade. I oktober inträffade ännu en jordbävning. SCA levererade då byggmaterial från Tunadals sågverk för bygget av 40–50 stugor. Dessa är tänkta som tillfälliga bostäder för de drabbade.

Liknande initiativ togs i Nordamerika efter översvämningarna i Texas och Louisiana och bränderna i Kalifornien.

Ecuador drabbades av en jordbävning som uppmätte 7,8 Mw på Richterskalan i april. Det var den värsta naturkatastrofen i landet på 67 år och den tog cirka 700 liv och gjorde 30 000 människor hemlösa. Medarbetarna vid SCAs samriskföretag Familia i Colombia samlade in 8 355 000 colombianska pesos till Röda Korset och skänkte hygienprodukter, mat, mediciner, och kläder som levererades till Ecuador. 22 Familia-medarbetare arbetar i området varav två fick sina hem förstörda och tre fick skador på sina hus. Familia erbjöd sina medarbetare psykologiskt och ekonomiskt stöd samt hjälp med återuppbyggandet av huset.

Vatten
Summan av ytvatten, grundvatten och kommunalt vatten som används i processer och för kylning.