SCA i korthet


Personliga hygienprodukter

SCA är en globalt ledande aktör inom personliga hygienprodukter. Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer inkontinensprodukter, barnblöjor och mensskydd. Inom dessa produktsegment erbjuder SCA dessutom produkter som våtservetter, tvål, lotion, barnoljor och bomullsrondeller. Produkterna säljs under SCAs globala och regionala varumärken som Libero, Libresse, Nosotras, Saba och TENA samt under detaljhandelns egna märkesvaror. Distributionskanalerna är detaljhandel, onlineförsäljning, apotek och vårdinstitutioner.

29%

av SCAs nettoomsättning 2016


Mjukpapper

SCA är en globalt ledande aktör inom mjukpapper. Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer mjukpapper för konsumenter och mjukpapper för storförbrukare. Produktportföljen för konsumenter består av toalett- och hushållspapper, näsdukar, ansikts-, våt- och pappersservetter. Inom mjukpapper för konsumenter säljs produkterna till detaljhandeln både under SCAs egna varumärken, som till exempel Lotus, Regio, Tempo och Zewa, samt under detaljhandelns egna märkesvaror. Inom mjukpapper för storförbrukare utvecklar och säljer SCA, under det globalt ledande varumärket Tork, kompletta hygienlösningar med till exempel toalettpapper, pappershanddukar, pappersservetter, handtvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter, sensorteknik, service och underhåll till bland annat institutioner och företag. Distributionskanalerna är detaljhandel, onlineförsäljning och distributörer.

57%

av SCAs nettoomsättning 2016


Skogsindustriprodukter

SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skogsmark och producerar skogsindustriprodukter med en stark miljöprofil. SCAs skogstillgång är en unik växande resurs som utgör kärnan i affärsområdets verksamhet och som möjliggör försörjning av vedråvara och energi till konkurrenskraftig kostnad till bolagets skogsindustriverksamhet. Bolaget har en välintegrerad värdekedja med produktionsanläggningar i anslutning till skogsinnehavet. SCA utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer , massa, , tryckpapper, pellets och annat samt fjärrvärme och grön el.

14%

av SCAs nettoomsättning 2016

UTMÄRKELSER OCH MEDLEMSSKAP

SCAs insatser och resultat uppmärksammas. Vi ingår i ett antal hållbarhetsindex och har mottagit en rad prestigefyllda utmärkelser.

Om rapporten

SCAs årliga hållbarhetsredovisning beskriver koncernens hållbarhetsarbete kalenderåret 2016 utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Redovisningen har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, G4 core, och utgör även SCAs rapport om förbättringar (Communication on Progress) till . Redovisningen har granskats i sin helhet av EY. För ytterligare information om hållbarhetsredovisningen och rapporteringsprinciperna, se kapitel Om rapporten.

Sågade trävaror
Sågat virke i olika storlekar för till exempel möbeltillverkning och snickeriindustri eller till byggnadsvirke.
Kraftliner
Förpackningspapper tillverkat av huvudsakligen färsk fiber.
Biobränsle
Förnybart bränsle från skogs- och processavfall.
FN:s Global Compact
En strategisk plattform för hållbart företagande. Global Compact är idag världens största frivilliga initiativ, undertecknat av fler än 12 000 samarbetspartners från 145 länder som åtagit sig att verka i enlighet med Global Compact:s tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.