Bättre hygien för bättre hälsa

Förbättrad hygien är i fokus för det mesta som SCA gör. Varje dag använder cirka 500 miljoner personer våra hygienprodukter. Ju mer SCA växer, desto fler får möjlighet till förbättrad hygien och ökat välbefinnande. SCA har kunskapen, lösningarna och ambitionerna som behövs för att göra skillnad.

En enklare vardag

SCAs produkter och tjänster omfattar livets alla faser och kommer både individer och hela samhällen till del. Vi delar gärna med oss av vår kunskap om hygien, exempelvis genom att utbilda flickor om mens eller sjuksköterskor om inkontinens.

SCAs produkter finns i cirka 100 länder och vi anpassar oss för att möta behoven på de olika marknaderna. Ibland krävs det socialt entreprenörskap och nya strategier för att kunna verka på marknaden. Det går att skapa en marknad också i regioner med lägre köpkraft. Till exempel säljer SCA mindre förpackningar med bara en eller två produkter i varje paket. De kostar mindre vilket ökar tillgängligheten av hygien- och sanitetslösningar eftersom fler har råd att köpa dem. Därmed förbättras hygien- och hälsostatusen hos nya grupper.


MÅL

Vi ska dela med oss av vår hygienkunskap till kunder och konsumenter och ge tillgång till prisvärda, hållbara hygienlösningar som bidrar till ett hälsosamt och värdigt liv. Där vi har närvaro ska vi:

  • Sprida kunskap om hygien med anknytning till våra produkter och tjänster.
  • Sträva efter att utbilda flickor, kvinnor och vårdgivare.
  • Sträva efter att erbjuda mest värde för konsumenterna med prisvärda hygienlösningar för alla.

UTFALL 2016

SCA var nummer 1 eller 2 inom minst ett hygienproduktsegment i cirka 90 länder.

Cirka 500 miljoner personer använde SCAs produkter varje dag.

2 000 000 människor nåddes genom de hygienutbildningar som SCA bedriver i hela världen.

Vi erbjöd ett brett sortiment produkter som sträcker sig från premiumsegmentet till ekonomisegmenten.

Hygien berör oss alla

Bristande hygien och sanitet står i vägen för miljontals människors hälsa, försörjning och utveckling. Med Hygiene Matters-initiativet vill vi öka medvetenheten om vikten av hygien och dess koppling till hälsa och välbefinnande samt bryta tabun kring frågor som mens och hygien.

Amina Mohammed, vice generalsekreterare i FN och ordförande i WSSCC, var en av huvudtalarna när Hygiene Matters-rapporten lanserades i New York i september.

Med sin affärsmodell och hygienlösningar bidrar SCA till att höja hygienstandarden i världen. Två bärande komponenter i Hygiene Matters-initiativet är en global konsumentundersökning och rapporten Hygiene Matters. Rapporten 2016/2017 behandlade det ekonomiska värdet av att investera i hygien, att bryta tabun och stigman som omger mens och inkontinens samt innovativa lösningar för framtiden. För första gången togs rapporten fram i samverkan med WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaborative Council). WSSCC är det enda FN-organ som enbart arbetar med sanitet- och hygienfrågor.

Rapporten lanserades i anslutning till FN:s generalförsamlings session i New York i slutet av september. Huvudtalare var Amina Mohammed, ordförande för WSSCC och FN:s vice generalsekreterare samt Ewa Björling, tidigare handelsminister i Sverige och ledamot i SCAs styrelse. Det hölls en intresseväckande debatt med framstående representanter från bland annat UN Sustainable Development Solutions Network och CEO Water Mandate.

I oktober samlades bolag, myndigheter och intresseorganisationer i New York för att delta i UN Foundations dialog om FN:s globala agenda för hållbar utveckling. UN Foundation fungerar som en länk till FN – organisationen samlar näringsliv och civilsamhälle för att hjälpa FN att ta itu med några av världens mest angelägna frågor, däribland global hälsa.

Bland SCAs representanter på plats fanns vd och koncernchef Magnus Groth som också inledningstalade. Han framhöll att näringslivet har en betydelsefull roll i sammanhanget, och att samverkan mellan offentliga och privata aktörer är avgörande för att världen ska lyckas nå FN:s globala mål för hållbar utveckling ().

Just samverkan mellan sektorer som ett sätt att inspirera beslutsfattare och föra världen framåt var också temat för flera av paneldebatterna under dialogmötet. SCA bidrar genom omfattande engagemang i hygien och hälsa, och genom att dela våra insikter med andra.

SCA hade även bjudit in ett antal kunder för att diskutera hur FN:s utvecklingsmål kommer att påverka näringslivet och därigenom stötta kunderna i deras hållbarhetsarbete.


SCA och Vinda stärker äldrevård i Kina

Under året slöt SCA, Vinda och stadsstyrelsen i staden Jiangmen avtal om att SCA och Vinda ska bidra till bättre äldrevård i Jiangmen i sydöstra Kina.

Världens befolkning blir allt äldre. Redan idag utgör personer i åldern 60 år och uppåt runt 15 procent av Kinas befolkning på 1,4 miljarder. Utvecklingen gör att äldrevård prioriteras allt högre.

Samarbetets första steg blir ett pilotprogram som går ut på att utbilda vårdpersonal för att skapa en optimal individcentrerad inkontinensvård samt en god miljö för äldrevård i Jiangmen. I programmet ingår att etablera en enhet för utveckling av relevanta produkter för inkontinens och äldrevård.

Flera seniora företrädare för SCA, Vinda och Jiangmen fanns på plats för att underteckna avtalet. SCAs vd och koncernchef Magnus Groth påtalade vikten av rätt vård och omsorg för människor med inkontinens. Jiangmens borgmästare Deng Weigen betonade värdet av samverkan och att Kina kan dra nytta av andras erfarenheter för att göra det mesta av sina investeringar i äldrevård. Även representanter för svenska Socialdepartementet närvarade vid avtalstecknandet. De välkomnade samarbetet och underströk vikten av konkreta initiativ inom ramen för samarbetsavtalet avseende hälsa mellan Sverige och Kina.

SCA verkar på Kinas marknad för hygienprodukter genom majoritetsägande i hygienbolaget Vinda. Jiangmen ligger i sydostkinesiska provinsen Guangdong och har 4,5 miljoner invånare.

SDG (Sustainable Development Goals)
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, inklusive 169 delmål, som antogs 2015. De ersätter millenniemålen och ska vara uppfyllda år 2030.