Personliga hygienprodukter

SCA är en globalt ledande aktör inom personliga hygienprodukter och tillverkar och säljer inkontinensprodukter, barnblöjor och mensskydd. Inom dessa produktsegment erbjuder SCA dessutom produkter som våtservetter, tvål, lotion, barnoljor och bomullsrondeller. Produkterna säljs under SCAs globala och regionala varumärken såsom Libero, Libresse, Nosotras, Saba och TENA samt under detaljhandelns egna märkesvaror. Distributionskanalerna är detaljhandel, onlineförsäljning, apotek och vårdinstitutioner.

Omsättningen inom affärsområdet Personliga hygienprodukter uppgick under 2015 till cirka 34 miljarder SEK. Det enskilt största varumärket är TENA, ett globalt ledande varumärke för inkontinensprodukter, med en årlig omsättning på över 10 miljarder SEK. Vid slutet av 2015 hade SCA tillverkning vid 29 produktionsanläggningar i 24 länder.

Andel av koncernen

1) Exklusive jämförelsestörande poster.