B3. Revisionskostnader

Revisionskostnader

MSEK

2015

2014

2013

 

 

 

 

PWC

 

 

 

Revisionsuppdrag

–59

–56

–50

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

–2

–2

–2

Skatterådgivning

–17

–9

–19

Övriga uppdrag

–24

–13

–34

Summa PwC

–102

–80

–105

 

 

 

 

Övriga revisorer

 

 

 

Revisionsuppdrag

–5

–5

–5

Skatterådgivning

–4

–3

–13

Övriga uppdrag

–8

–7

–3

Summa övriga revisorer

–17

–15

–21

Summa

–119

–95

–126