SCAs affärsområden

Personliga hygienprodukter utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer inkontinensprodukter, barnblöjor och mensskydd.

Mjukpapper utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer mjukpapper för konsumenter och mjukpapper för storförbrukare.

Skogsindustriprodukter utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer sågade trävaror, massa, kraftliner, tryckpapper, pellets och annat biobränsle samt fjärrvärme och grön el.