Inledning

VISION

Att öka välbefinnande genom ledande lösningar
inom hygien och hälsa

AFFÄRSIDÉ

Att hållbart utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja värdeskapande hygien- och skogsindustriprodukter och tjänster

NETTOOMSÄTTNING 2016

117 314

MSEK

JUSTERAT RÖRELSERESULTAT 2016

13 989

MSEK

Exklusive jämförelsestörande poster

FÖRSÄLJNING I CIRKA

100

LÄNDER

MEDARBETARE

46 429

Per den 31 december 2016