C1. Personalkostnader

Personalkostnader

MSEK

Not

2016

2015

2014

1)

Kostnader för genomförda effektivitetsförbättrande åtgärder på –60 (–255; –302) MSEK ingår i totala personalkostnader.

Löner och ersättningar

 

–14 535

–13 810

–12 648

TC3:1 varav Koncernledning

 

–140

–163

–144

varav Styrelse

C4

–8

–6

–8

Pensionskostnader

 

–1 392

–1 403

–1 179

varav förmånsbestämda pensionskostnader

C5

–612

–669

–541

varav övriga pensionskostnader

 

–780

–734

–638

Övriga sociala kostnader

 

–3 357

–3 246

–2 929

Övriga personalkostnader

 

–1 229

–1 070

–944

Summa 1)

 

–20 513

–19 529

–17 700