Koncernledning

Från och med den 1 januari 2017

Magnus Groth (1963)

Vd och koncernchef
Civ ek, Civ ing
Anställd sedan 2011
B-aktier: 16 250

Fredrik Rystedt (1963)

CFO och vice vd
Chef koncernfunktion Finance
Civ ek
Anställd sedan 2014
B-aktier: 7 500

Ulf Larsson (1962)

Vice vd
Chef SCA Forest Products
Jägmästare
Anställd sedan 1992
B-aktier: 22 700

Joséphine Edwall-Björklund (1964)

Chef koncernfunktion Communications
Kommunikationsexamen
Anställd sedan 2012
B-aktier: 5 017

Pablo Fuentes (1973)

Chef SCA Latin America
Civ ek MBA
Anställd sedan 2006
B-aktier: 9 448

Donato Giorgio (1973)

Chef SCA Global Hygiene Supply Tissue
Civ ing
Anställd sedan 2009
B-aktier: 2 998

Ulrika Kolsrud (1970)

Chef SCA Global Hygiene Supply Personal Care
Civ ing
Anställd sedan 1995
B-aktier: 2 541

Margareta Lehmann (1958)

Chef SCA Incontinence Care
Civ ek
Anställd sedan 1983
B-aktier: 10 311

Don Lewis (1961)

Chef SCA AfH Professional Hygiene
Civ ek
Anställd sedan 2002
SCA ADR: 18 802

Mikael Schmidt (1960)

Chef koncernfunktion Legal Affairs, chefsjurist
Jur kand
Anställd sedan 1992
B-aktier: 14 000

Georg Schmundt-Thomas (1962)

Chef Global Hygiene Category
PhD, MA
Anställd sedan 2016

Robert Sjöström (1964)

Chef koncernfunktion Strategy and Business Development, Global Business Services och IT
Civ ek, MBA
Anställd sedan 2009
B-aktier: 12 000

Kersti Strandqvist (1963)

Chef koncernfunktion Sustainability and Public Affairs
Civ ing, Tekn lic
Anställd sedan 1997
B-aktier: 11 197

Anna Sävinger Åslund (1969)

Chef koncernfunktion Human Resources
HR Managementexamen
Anställd sedan 2001
B-aktier: 2 375

Volker Zöller (1967)

Chef SCA Consumer Goods
Företagsekonom
Anställd sedan 1994
B-aktier: 5 830

Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2016.