Utmärkelser och medlemskap

SCAs insatser och resultat uppmärksammas. Vi ingår i ett antal hållbarhetsindex och har mottagit en rad prestigefyllda utmärkelser.

SCA engagerar sig på global, regional och lokal nivå i ledande organisationer för att bidra till en hållbar framtid för företag, samhälle och miljö.