B3. Revisionskostnader

Revisionskostnader

MSEK

2016

2015

2014

 

 

 

 

PWC

 

 

 

Revisionsuppdrag

–13

–59

–56

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

–1

–2

–2

Skatterådgivning

–12

–17

–9

Övriga uppdrag

–22

–24

–13

Summa PwC

–48

–102

–80

 

 

 

 

Övriga revisorer

 

 

 

Revisionsuppdrag

–6

–5

–5

Skatterådgivning

–4

–4

–3

Övriga uppdrag

–2

–8

–7

Summa övriga revisorer

–12

–17

–15

 

 

 

 

EY

 

 

 

Revisionsuppdrag

–53

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

–1

Skatterådgivning

Övriga uppdrag

–5

Summa EY

–59

Summa

–119

–119

–95