Ordlista

CTMP (kemisk termomekanisk massa)

en högutbytesmassa som produceras genom uppvärmning och mekanisk sönderdelning i raffinörer av kemiskt förbehandlad ved.

FSC® – Forest Stewardship Council

en internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk, som har utvecklat principer som kan användas för certifiering av skogsförvaltning och som tillåter FSC-märkning av produkter baserade på råvara från FSC-certifierade skogar.

Kraftliner

ytskiktet i wellpapp baserat på färsk vedfiber.

LWC-papper (Light Weight Coated)

är ett bestruket papper med högt innehåll av mekanisk massa. Det används för kvalitetstidskrifter och reklamtryck med höga krav på färgtryck.

M3f eller m3fub

fastkubikmeter under bark. Avser trädstammens volym exklusive bark och topp. Används vid bland annat avverkning och handel.

M3sk

skogskubikmeter avser volymen av hela trädstammen inklusive bark och topp, men exklusive grenar. Används för att beskriva skogsbeståndet av rotstående skog. Även tillväxt anges i skogskubikmeter.

Mjukpapper för konsumenter

utgörs exempelvis av toalett- och hushållspapper, ansiktsservetter och näsdukar.

Mjukpapper för storförbrukare

mjukpapper som säljs till storförbrukare såsom sjukhus, restauranger, hotell, kontor och industri.

PEFC™ – Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Ett internationellt skogscertifieringssystem.

Personliga hygienprodukter

definieras här som inkontinensprodukter, barnblöjor och mensskydd.

Produktiv skogsmark

mark med en produktionskapacitet som överstiger 1 m3 skog per hektar och år i genomsnitt över en omloppstid.

Sågade trävaror

sågat virke i olika storlekar för till exempel till möbeltillverkning och snickeriindustri eller till byggnadsvirke.

Sulfatmassa

massa som tillverkats genom att vedfiber kokas med kemikalier.

Superabsorbenter

samlingsnamn för ett antal syntetiska absorberande material baserade på polymerer. Viktigt material i personliga hygienprodukter såsom blöjor och bindor.