SCAs verksamhet

INKONTINENSPRODUKTER

Erbjudande och marknadsposition: SCA erbjuder ett brett sortiment av inkontinensprodukter under varumärket TENA och är global marknadsledare. SCAs erbjudanden, som inkluderar både produkter och tjänster, förbättrar livskvaliteten för konsumenter. De minskar kostnaderna för de institutionella kunderna som vårdhem. SCAs erbjudanden inkluderar även ett utbud av hudvårdsprodukter, våtservetter och tvätthandskar. Med TENA Solutions hjälper SCA vårdhem att tillhandahålla den bästa vården genom att erbjuda rutiner, analysverktyg och utbildning. Fördelarna inkluderar förbättrat välbefinnande för vårdtagarna, en bättre arbetsmiljö för vårdgivarna, minskad resursförbrukning samt en lägre totalkostnad.

SCAs globala marknadsandel inom inkontinensprodukter är ungefär dubbelt så hög som den näst största aktörens. SCA är marknadsledare i Europa, Asien (exklusive Japan) och Latinamerika.

Strategi: SCA prioriterar att stärka TENAs globala marknadsledande position genom att driva lönsam tillväxt och växa snabbare än marknaden. Tillväxt ska ske genom att öka marknadsandelar, öka penetrationen och expandera kunderbjudandet genom att öka försäljningen inom till exempel hudvårdsprodukter och våtservetter. Innovationsarbetet är viktigt och handlar om att förstå behoven hos kunder och konsumenter för att ständigt förbättra produkter och tjänster och utveckla erbjudandet för att ytterligare öka kundnöjdhet och varumärkeslojalitet. I Nordamerika har SCA under varumärket TENA haft en mer utmanande situation och prioriterat att nå tillfredställande lönsamhet före försäljningstillväxt. Åtgärder har genomförts för att minska kostnader, avveckla icke lönsamma produkterbjudanden och satsa på färre men mer lönsamma produkter. Under 2016 lanserades exempelvis TENA Overnight Underwear i Nordamerika.

Användning av inkontinensprodukter

Data bygger på marknadsdata och SCAs uppskattning.

I och med att inkontinens i många delar av världen är omgärdat av sociala tabun är det viktigt att öka förståelsen och acceptansen för att höja livskvaliteten för de personer som lider av inkontinens. SCA gör detta genom att:

  • Arbeta aktivt för att bryta de tabun som finns kring inkontinens och fortsätta att investera för att öka marknadspenetrationen genom upplysning, marknadsföring, utbildning och globala forum. För detaljhandeln arbetar SCA med information, annonsering och utveckling av alltmer diskreta, bekväma, lättanvända och effektiva produkter, allt med kund- och konsumentnyttan i fokus.
  • Anordna seminarier och utbildningsprogram för sjuksköterskor och professionella vårdgivare, inom ramen för hälso- och sjukvårdssystemen i olika länder.
  • Arbeta med beslutsfattare och myndigheter i olika länder för att hjälpa till att etablera hållbara ersättningssystem.

Ökat digitalt fokus

Att handla inkontinensprodukter genom e-handelsplattformar är både bekvämt och diskret. SCAs strategi är att, med varumärket TENA, öka e-handelsförsäljningen av inkontinensprodukter till konsumenter. Ett ökat digitalt fokus innebär även att använda digitala lösningar för att förbättra effektivitet, att bygga kund- och konsumentlojalitet, ständigt utveckla SCAs e-handelslösningar för att göra det ännu enklare att beställa inkontinensprodukter och att sprida kunskap om inkontinens via sociala plattformar som Facebook och YouTube. För konsumenter innebär detta lättillgänglig information om inkontinens och möjligheten att enkelt och diskret kunna beställa inkontinensprodukter av någon av SCAs e-handelspartners eller av TENAs 17 e-handelsplattformar världen över. För kunder och vårdgivare innebär detta en möjlighet att erbjuda tjänster utöver den faktiska produkten. Exempel på detta är onlineutbildningar, hemleverans vid beställning online och lojalitetsprogram.

BARNBLÖJOR

Erbjudande och marknadsposition: SCA erbjuder både öppna barnblöjor och byxbarnblöjor samt barnvårdsprodukter som våtservetter, schampo, lotion och barnoljor. I Europa erbjuder SCA barnblöjor under det egna varumärket Libero samt under detaljhandelns egna märkesvaror. SCA är världens fjärde största aktör inom området och nummer två i Europa. SCAs starkaste marknad är Norden, där varumärket Libero är marknadsledare. Exempel på andra starka, regionala varumärken är Drypers i Sydostasien och Pequeñin i Sydamerika.

Användning av barnblöjor

Data bygger på marknadsdata och SCAs uppskattning.

Strategi: SCA arbetar med att stärka de egna varumärkenas positioner både på mogna marknader och tillväxtmarknader, samt öka lönsamheten inom barnblöjor. Strategin är att vara nummer ett eller två inom de utvalda marknader där SCA är verksamt. Inom barnblöjor är det viktigt att ha ett premium- alternativt superpremiumerbjudande för att vara konkurrenskraftig. Genom ett kontinuerligt innovationsarbete utvecklar SCA sitt kunderbjudande både för egna varumärken och för detaljhandelns egna märkesvaror. Under varumärket Libero lanserades 2016 ett nytt premiumsortiment, Libero Newborn och Libero Comfort. Som en del i arbetet med att hantera svaga marknadspositioner med otillfredsställande lönsamhet avvecklade SCA barnblöjverksamheten i Mexiko under fjärde kvartalet 2016. Dessutom beslutades under 2016 att avveckla hygienverksamheten i Indien, vilken till största del bestod av försäljning av barnblöjor. Avvecklingen kommer ske under första kvartalet 2017.

Liberoklubben är en plattform för diskussion, råd och information. 75% av Liberos målgrupp i Norden är medlemmar i klubben. Genom Liberoklubben förs en dialog mellan Libero och föräldrar men också mellan föräldrar.

MENSSKYDD

Erbjudande och marknadsposition: Inom mensskydd erbjuder SCA ett brett produktsortiment som inkluderar exempelvis bindor, trosskydd, tamponger, intimtvål och intimservetter. SCA är världens sjätte största aktör inom segmentet och nummer tre i Europa. I Latinamerika är SCA marknadsledare.

En stor och växande andel av SCAs försäljning sker på tillväxtmarknader som Latinamerika, Ryssland, Östeuropa, Mellanöstern och Asien. Exempel på regionala varumärken som stöds av SCAs globala varumärkesplattform är Libresse i Norden, Ryssland och Malaysia, Bodyform i Storbritannien, Nana i Frankrike, Mellanöstern och Nordafrika, samt Saba och Nosotras i Latinamerika.

Användning av mensskydd

Data bygger på marknadsdata och SCAs uppskattning.

Strategi: SCAs strategi är att vara det snabbast växande varumärket för mensskydd globalt och att öka försäljningen med bibehållen god lönsamhet. Genom innovation arbetar SCA med att förbättra kunderbjudandet och expandera produktkategorin med exempelvis intimservetter och intimtvål för att öka marknadsandel och varumärkeslojalitet. Genom
en varumärkesplattform för mensskydd och globala reklamkampanjer nås fl er konsumenter på olika geografiska marknader med samma produktförbättringar. SCA arbetar med att bryta de tabun som omger menstruation och sprida kunskap om hygien och menstruation. I Latinamerika, Asien och Europa genomförs utbildningsprogram som riktar sig till fl ickor om vad som händer i kroppen vid puberteten och när man får menstruation.

SCA investerar i att sprida kunskap om hygien

Det finns en tydlig koppling mellan god hygien och en bättre hälsa och välbefinnande. SCA har kunskapen, erfarenheten och viljan att bidra till en förbättrad hygienstandard världen över. Genom utbildningsprogram, som årligen når 2 000 000 människor, sprider SCA kunskap och bryter den tystnad och de tabun som finns kring hygienrelaterade frågor som inkontinens och menstruation. 2016 släppte SCA sin femte Hygiene Matters-rapport för att initiera en global dialog på temat hygien, hälsa och välbefinnande. Årets rapport, baserad på en global undersökning, lanserades för första gången i partnerskap med FN-organet WSSCC (Water, Supply & Sanitation Collaborative Council). Undersökningen omfattar 12 000 personer från tolv länder och deras perspektiv på frågor som rör hygien, hälsa och välbefinnande.

SCA lanserade under 2016 ”Red.fit” – en global kampanj på temat “Inget blod ska hålla oss tillbaka” för att sprida kunskap om menstruationscykelns faser.