Grafverktyg 1)


1) Till och med år 2009 ingår förpackningsverksamhet som avyttrades i juni 2012.