M13. Årsredovisningen fastställs

Årsredovisningen fastställs av SCAs årsstämma och kommer att framläggas för beslut på årsstämman den 5 april 2017.