Adresser

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)

Box 200, 101 23 23 STOCKHOLM, Sverige
Besökare: Klarabergsviadukten 63
Tel 08-788 51 00, fax 08-788 53 80
Org.nr: 556012-6293 www.sca.com

Affärsenheter

SCA INCONTINENCE CARE

405 03 GÖTEBORG
Sverige
Besökare: Mölndals bro 2, Mölndal
Tel 031-746 00 00

SCA CONSUMER GOODS

Adalperostrasse 31
DE-85737 ISMANING
Tyskland
Tel +49 89 9700 6 600

SCA AfH PROFESSIONAL HYGIENE

2929 Arch Street
Suite 2600
Philadelphia, PA 19104
USA
Tel +1 610 499 3700

SCA LATIN AMERICA

Javier Barros Sierra 555 5to Piso Col. Santa Fe, Del. Alvaro Obregon, Mexiko D.F.
01210 DISTRITO FEDERAL
Mexiko
Tel +52 55 5002 8500

SCA FOREST PRODUCTS

851 88 SUNDSVALL
Sverige
Besökare: Skepparplatsen 1
Tel 060-19 30 00, 19 40 00

GHC
(GLOBAL HYGIENE CATEGORY)

405 03 GÖTEBORG
Sverige
Besökare: Mölndals bro 2, Mölndal
Tel 031-746 00 00

GHS TISSUE
(GLOBAL HYGIENE SUPPLY TISSUE)

Adalperostrasse 31
DE-85737 ISMANING
Tyskland
Tel +49 89 9700 6 600

GHS PERSONAL CARE
(GLOBAL HYGIENE SUPPLY PERSONAL CARE)

405 03 GÖTEBORG
Sverige
Besökare: Mölndals bro 2, Mölndal
Tel 031-746 00 00

GBS
(GLOBAL BUSINESS SERVICES)

Box 200
101 23 Stockholm
Sverige
Besökare: Klarabergsviadukten 63
Tel 08-788 51 00