Kund- och konsumentinsikt, kreativitet och mod driver innovation och större varumärken

Genom innovation bygga större varumärken

”Red.fit”-kampanjen utmanar de tabun som finns kring menstruation inom idrottsvärlden. Filmen kan du se på www.libresse.se.

Framgångsrika innovationer och starka varumärken går hand i hand. Innovativa produkter och lösningar underlättar vardagen för människor och stärker SCAs varumärken och marknadspositioner. Starka varumärken innebär att bolaget kan öka innovationernas genomslagskraft.

Vi på SCA är stolta över de 23 innovationer som lanserades under 2016. De är resultatet av en innovationsprocess som är djupt förankrad i bolagets strategi och affärsmodell. SCAs innovationsarbete stöds av bolagets innovationsteam runt om i världen och av en välutvecklad innovationskultur samt viljan att hela tiden skapa ökad kund- och konsumentnytta. Varje dag är ett stort antal medarbetare involverade i bolagets innovationsarbete. Deras arbete kräver insikt, inspiration, disciplin, kreativitet och mod.

Ökad kund- och konsumentnytta

Innovation är nyckeln till att tillfredsställa nya eller förändrade behov i en snabbrörlig värld. Kund- och konsumentnyttan står alltid i fokus. SCAs innovationsarbete börjar alltid med en insikt om ett behov hos kunder eller konsumenter. Bolagets årliga marknadsstudier inkluderar interaktion med över 150 000 människor för att säkerställa att bolaget verkligen förstår kund- och konsumentbehoven. Bolagets innovationsarbete inbegriper även marknadstrender, ny teknologi och nya affärsmodeller. SCA beaktar hållbarhetsaspekter och produktsäkerhet i processen. Bolagets innovationsstrategi innefattar att öka innovationstakten, dra nytta av globala stordriftsfördelar och säkerställa att alla produktsegment har en konkurrenskraftig och balanserad innovationsportfölj. Särskilt fokus har SCA på att utforska möjligheten att bredda den befintliga produktportföljen, samt att expandera erbjudandet av produkter och lösningar för att ytterligare öka kund- och konsumentnyttan. Allt detta är riktlinjer för innovationsarbetet och hur existerande produkter ska förbättras, hur nya behov ska tillfredsställas och hur större varumärken ska byggas.

Innovativ marknadsföring

En stor del av SCAs innovationer är fokuserade på produkter och lösningar, men för att vara framgångsrik i dagens digitala värld krävs mer än bara bra produkter. Det krävs kreativa och framåtblickande strategier som innefattar nya kanaler och teknologier för att kunna leverera och slå igenom med modiga budskap och konsumentvänliga kampanjer. Det är till exempel avgörande att också vara innovativ i hur att engagera och socialt interagera med kunder och konsumenter för att bygga starka varumärken och kundlojalitet. Ett exempel på en kampanj som fått mycket positiv uppmärksamhet och vunnit prestigefulla utmärkelser som Cannes Gold Lion, är SCAs ”Red.fit”-kampanj för Libresse, ett av SCAs varumärken för mensskydd.

”Red.fit”-kampanjen utmanar de tabun som finns kring menstruation inom idrottsvärlden och är ett bevis på att SCA är innovativt även i sin marknadsföring.

Resurseffektivare produktion

Lika viktiga är de innovationer som underlättar och effektiviserar SCAs leverantörs- och produktionskedja. Genom att utveckla rätt teknik i nära samarbete med leverantörer, att bygga om maskiner och lansera innovationer i tid och med rätt kvalitet strävar bolaget kontinuerligt efter att finna det bästa sättet att effektivisera och maximera produktionen, minimera avfallet och att reducera material- och logistikkostnader. SCA strävar efter att förbättra resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan. Alla delar i värdekedjan behöver samarbeta och interagera för att nå resultat.

ULTRATUNNA BINDOR

En uppgradering har gjorts av premiumsortimentets ultratunna bindor. Bindorna med SecureFit™ och Triple Protection är specialdesignade för att ge en bra passform och sitta säkert. Bindan har ett förstärkt läckageskydd bak, en kärna som absorberar snabbt och barriärer längs kanterna för bästa komfort och säkerhet.

NY GLOBAL VISUELL IDENTITET FÖR HUSHÅLLSPAPPER

2016 lanserade SCA för första gången en global förpackningsdesign för sitt hushållspapper. Syftet är att ytterligare stärka de olika varumärkena genom att harmonisera hur förpackningarna ser ut och känns på olika marknader.

Tillbaka till SCAs strategi